Aalto-yliopisto ja Porin kaupunki sopivat yhteistyön vahvistamisesta / Aalto University and the City of Pori agree to strengthen cooperation

Uusi yhteistyösopimus takaa Aalto-yliopiston läsnäolon Porin yliopistokeskuksessa ja Porin alueella jatkossakin.
Yhteistyöalustana toimii uusi Pori Urban Platform of Aalto University (PUPA) -toimintamalli, jonka puitteissa toteutetaan Aalto-yliopiston projektiperusteista opetusta ja tutkimusta Porissa ja Satakunnassa. Uuden toimintamallin mukainen toiminta Porissa käynnistyy 2015 alussa.

Toimintamalli tarjoaa sekä Aalto-yliopistolle että alueellisille toimijoille entistä laajemmat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä monitieteisissä opetus- ja tutkimushankkeissa. Jatkossa mikä tahansa Aalto-yliopiston koulutusohjelma tai yksikkö voi esimerkiksi organisoida yhdessä paikallisen kumppanin kanssa toteutettavan kurssin, seminaarin, tapahtuman tai kenttätutkimusjakson.

– Aalto-yliopiston yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa monipuolistuu ja monialaistuu. Taiteen laitoksen lisäksi jatkossa myös arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opetusta toteutetaan Porissa, kertoo dekaani Helena Hyvönen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

– On ilahduttavaa, että Aalto-yliopisto sitoutuu Porin alueen kehittämiseen jatkossakin. Aalto-yliopiston laajalla yhteistyöllä kotimaisen ja kansainvälisen yliopistokentän kanssa on myönteisiä suoria ja välillisiä vaikutuksia alueen kehittämiseen, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opetus Porin yliopistokeskuksessa jatkuu syksyyn 2014 saakka. Tutkinto-ohjelmien lopettamisen taustalla on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinnonuudistus, joka on osa Aalto-yliopiston opetuksen kehittämistyötä.


Lisätietoja:
Dekaani Helena Hyvönen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, p. 050 324 3657, helena.hyvonen[at]aalto.fi
Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, p. 044 701 1010, aino-maija.luukkonen[at]pori.fiThe new  cooperation agreement ensures Aalto's continued presence in the University Consortium of Pori and in the Pori region.

The new Pori Urban Platform of Aalto University (PUPA) operational model will be the cooperation platform as a part of which Aalto University will offer project-based teaching and research in Pori and in the Satakunta region. The new operational model will be put into practice in Pori at the start of 2015.

The operational model gives both Aalto University and regional actors greater opportunities to work together on multidisciplinary teaching and research projects. In future, any Aalto University degree programme or unit could work with a local partner to organise, for example, a course, seminar, event or field research.

‘Aalto University's collaboration with regional actors is being diversified – it is covering an increasing number of disciplines. In addition to the Department of Art, the degree programmes of Architecture and Landscape Architecture will also offer teaching in Pori’, says Helena Hyvönen, Dean of the Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

‘We're delighted that Aalto University is committed to continue in the development of the Pori region. Aalto University’s broad cooperative endeavours in the domestic and international university sector have a positive direct and indirect impact on development in the region’, explains Aino-Maija Luukkonen, the Mayor of Pori.

Degree education under the Aalto University School of Arts, Design and Architecture will continue at the University Consortium of Pori until autumn 2014. Reasons for the closure of the degree programmes include the degree reform taking place in the School of Arts, Design and Architecture. The degree reform is part of the development of degree programmes in Aalto University.

Further information:
Dean Helena Hyvönen, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, tel. +358 (0)50 324 3657, helena.hyvonen[at]aalto.fi
Mayor of Pori, Aino-Maija Luukkonen, tel. +358 (0)44 701 1010, aino-maija.luukkonen[at]pori.fi