CfP 3/2017: Elokuva ja kulttuuriperintö – Film and Cultural Heritage

WiderScreen 3/2017:n teema on elokuva ja kulttuuriperintö. Kulttuuriperinnön maailmassa elokuvalla on kaksoisrooli. Elokuvat ovat yhtäältä suojelun, säilyttämisen, museoinnin ja arvottamisen kohteita. Toisaalta elokuvat ovat myös kulttuuriperintökentän...

WiderScreen 3/2017:n teema on elokuva ja kulttuuriperintö. Kulttuuriperinnön maailmassa elokuvalla on kaksoisrooli. Elokuvat ovat yhtäältä suojelun, säilyttämisen, museoinnin ja arvottamisen kohteita. Toisaalta elokuvat ovat myös kulttuuriperintökentän aktiivisia toimijoita, jotka tuottavat, ylläpitävät, muuttavat ja asettavat kyseenalaisiksi sekä aineetonta että aineellista kulttuuriperintöä.

Teemanumeroon toivomme kirjoituksia, joissa käsitellään joko elokuvaa kulttuuriperintönä tai elokuvia kulttuuriperintöprosessien toimijoina. Monitieteiset ja tieteidenväliset näkökulmat kulttuuriperintöön ovat erityisen tervetulleita.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota varsinaista artikkelia lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen ansivu@utu.fi 15.12.2016 mennessä ja tekstin lopullinen versio 15.3.2017 mennessä. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2017. Lisätietoja antaa toimittaja FT Anna Sivula, (ansivu@utu.fi).

http://widerscreen.fi/call-for-papers/

The theme issue of WiderScreen 3/2017 is film and cultural heritage. On the scene of cultural heritage, the cinema is a double agent. It is an object of renovation, restoration, preservation and conservation. On the other hand, the films are involved in the production, maintaining, changing and questioning the meanings and values of both tangible and intangible cultural heritage.

We invite scholarly contributions that deal with questions of protection and management of film heritage. We also invite contributions that provide insight to influence of film on the field of cultural heritage. We encourage interdisciplinary approaches.

The theme issue is bilingual (English / Finnish). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words) we invite shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (max. half a page) to ansivu@utu.fi by 15th of December 2016. The deadline for the full manuscript is 15th of March 2016. The theme issue will be published in the autumn 2017. Contact editor Dr Anna Sivula for further information (ansivu@utu.fi).

WiderScreen on vuodesta 1998 ilmestynyt akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen. Lehden ydinaluetta ovat audiovisuaalisen ja digitaalisen median tutkimus sekä monitaiteelliset tuotannot. Painopisteitä ovat siten esimerkiksi elokuvan, television, pelien, sosiaalisen median ja uuden tekniikan alueet ja niiden välisten rajojen ylitykset. Tarkoituksena on tuoda tarkasteluun paitsi alan ajankohtaista tutkimusta myös tarjota foorumi uusille ja mielenkiintoisille näkökulmille ja puheenvuoroille.