Digitaalisuus lisäsi television katselun vuorovaikutteisuutta

Suomalaisen digitaalisen television aikakausi on huomattavasti oletettua monipuolisempi, toteaa Turun yliopistossa väittelevä Pauliina Tuomi tutkimuksessaan. Digitaalinen televisio on Pauliina Tuomen mukaan kutsunut ihmisiä ottamaan osaa TV-tarjontaan...

Suomalaisen digitaalisen television aikakausi on huomattavasti oletettua monipuolisempi, toteaa Turun yliopistossa väittelevä Pauliina Tuomi tutkimuksessaan.
 
Digitaalinen televisio on Pauliina Tuomen mukaan kutsunut ihmisiä ottamaan osaa TV-tarjontaan niin teknologian, temaattisen sisällön kuin sosiaalisuudenkin kautta. Tuomi jakaa digitaalisen television aikakauden kolmeen vaiheeseen, jotka ovat interaktiivisuuden, osallistavuuden ja sosiaalisen median vaihe.

– Interaktiivisuuden aikakautta määrittävät tekstiviestipohjainen iTV-viihde, eli chatit mobiilipeleineen ja hyperventiloivine juontajineen. Osallistavuuden aikakaudella internet alkoi toimia yhä enemmän TV-lähetysten vastinparina tarjoamalla ekstramateriaalia ja lisäinformaatiota, Tuomi kertoo.

Sosiaalisen median myötä internetin ohjelmakohtaisten keskustelupalstojen luoma sosiaalisuus on Tuomen mukaan siirtynyt live-lähetysten ympärille etenkin Twitterissä. Ajankohtaisen materiaalin jako taas on siirtynyt Facebookiin, jättäen ohjelmakohtaiset nettisivut lähinnä online-arkistoiksi.

– Aikakaudet toki myös limittyvät keskenään, mutta kukin vaihe pitää kuitenkin sisällään piirteitä, jotka ovat erityisiä juuri sille aikakaudelle, Tuomi sanoo.
Television tarkoitus on edelleen viihdyttää

Väitöskirjassaan Tuomi suhtautuu kriittisesti televisiosta käytyihin keskusteluihin ja kyseenalaistaa esimerkiksi sosiaalisen television käsitteen.

– Nykypäivän television on usein katsottu, osittain utopistisestikin, kehittyvän yhä vuorovaikutteisempaan ja sosiaalistavampaan suuntaan. Interaktiivisen TV:n kokeiluja on kuitenkin nähty jo television alkuajoista asti. Sosiaalisen median mukaan tulo ei automaattisesti tee TV:n kuluttamisesta sosiaalisempaa, Tuomi toteaa.

Tuomen mukaan suomalaisen television lähihistoria sisältääkin huomattavasti monisyisempiä kehitysvaiheita kuin keskusteluissa tuodaan esiin.

– Televisio on kehittynyt ja kehittyy koko ajan, kun jakelukanavat ja tavat muuttuvat. Loppupeleissä televisiosisällön rooli tuntuu pysyvän samana. Sen tarkoitus on viihdyttää ja stimuloida katsojia – tapahtui se sitten sohvalla, internetissä, kahvipöytä- tai Twitter-keskusteluissa, Tuomi päättää.


Lauantaina 6. kesäkuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Porin yliopistokeskus, auditorio 125, Pohjoisranta 11 A, PORI) julkisesti tarkastettavaksi FM Pauliina Tuomen väitöskirja Inviting the Audience – Interactive, Participatory, and Social Television in Finland 2004–2014 (Yleisö mukaan – interaktiivinen, osallistava ja sosiaalinen televisio Suomessa 2004–2014). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori, tohtori Artur Lugmayr Australiasta (Curtin University of Technology) ja kustoksena professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta.

FM Pauliina Tuomi on syntynyt vuonna 1982 Kokemäellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2001 Kokemäen lukiosta. Filosofian maisteriksi Tuomi valmistui 2007 Turun yliopistosta. Hän toimii parhaillaan tutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Väitös kuuluu digitaalisen kulttuurin alaan.