Diplomi-insinöörien koulutusta lisätään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

TTY:n tiedote 12.11.2015Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat sopineet tekniikan koulutuksen lisäämisestä länsirannikolla. Sopimuksen myötä aletaan yhteistyössä...

TTY:n tiedote 12.11.2015

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat sopineet tekniikan koulutuksen lisäämisestä länsirannikolla. Sopimuksen myötä aletaan yhteistyössä kouluttaa konetekniikan ja automatiikan/robotiikan diplomi-insinöörejä.

Koulutus toteutetaan maisteriohjelmana. Turun, Porin ja Rauman kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto ja paikalliset kauppakamarit tukevat hanketta.

‒ Koulutusta lähdettiin kehittämään, jotta korkeakoulut voisivat vastata erityisesti alueen teknologiateollisuuden kasvaviin osaamistarpeisiin. Elinkeinoelämä on jo pitkään kaivannut diplomi-insinöörikoulutusta ja uusia tekniikan osaajia alueelle, kertoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Yhteistyö on osa lokakuun lopussa käynnistettyä Turku Future Technologies (TFT) -yhteistyötä. TFT on kahdeksan suomalaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöverkosto, joka tuo korkeakoulujen huippuosaamisen teknologiateollisuuden yritysten ulottuville. Tavoitteena on vahvistaa teknillistä osaamista sekä Turun alueen ja Lounais-Suomen tunnettuutta ja vetovoimaa tekniikan alan osaamiskeskittymänä.

Turun ammattikorkeakoulu on omalla tahollaan avannut suorat, Turussa pääosin toteutettavat diplomi-insinööri -koulutuspolut sopimuksin Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Lisäksi Turun AMK ja Åbo Akademi ovat sopineet koulutusyhteistyöstä, jolla kehitetään luonnollisia opintopolkuja Turun AMK:n insinööreille Åbo Akademin englanninkielisiin diplomi-insinööriohjelmiin. Sopimus koskee Åbo Akademin kemiantekniikan ja tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmia. Turun AMK:n eri alojen insinööriopiskelijat voivat tulevaisuudessa hakeutua näihin koulutuksiin ilman erillisiä siltaopintoja.

– Lounais-Suomi on suomalaisen teknologiateollisuuden ja korkean teknologiaosaamisen yksi tuotannollisista ydinalueista. Turkua ja Lounais-Suomea ei kuitenkaan tunnisteta teknologian kärkialueena ja potentiaalisena työssäkäyntialueena tekniikan osaajille. Tätä taustaa vasten voimme ymmärtää, kuinka merkittävästä askeleesta nyt saavutetussa sopimuksessa on kysymys, korostaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

‒ Turku Future Technologies -kokonaisuudessa kyse on teknillisen ylemmän korkeakoulutason koulutuksen vahvistamisesta, tekniikan alan koulutuksen vetovoiman vahvistamisesta ja alueemme tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämisestä tekniikan alan osaajien ja yritysten piirissä, Randell jatkaa.

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo olevansa satakuntalaisen elinkeinoelämän puolesta tyytyväinen siihen, että konetekniikan diplomi-insinöörikoulutus alueella vihdoin käynnistyy.

‒ Olemme Porissa vuosia ponnistelleet tämän asian eteen ja onkin hienoa, että Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja alueen ammattikorkeakoulut ovat nyt löytäneet ratkaisun aluetta vaivanneeseen diplomi-insinöörikoulutusvajeeseen.

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski korostaa hyvän yhteistyön merkitystä toiminnan käynnistämisessä.

‒ Kun tämä perusedellytys on kunnossa, TTY:n kehittämällä muuntokoulutusmallilla on mahdollista jälleen reagoida ketterästi diplomi-insinöörien kysyntään lounaisrannikolla, Kivikoski toteaa.

Turku Future Technologies -yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare ja Åbo Akademi. Kukin korkeakoulu profiloituu TFT:ssä omiin vahvuusalueisiinsa. Yhteistyön ylläpitäjinä toimivat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turun Seudun Kehittämiskeskus.