Elämänjulkistamisesta tullut arkipäivää

Elämänjulkistamisesta tullut arkipäivää– Mobiilimaailman myötä omasta elämästä kertominen on tullut spontaanimmaksi, jokapäiväisemmäksi. Kynnys julkaista omaa elämää koskevaa kuvamateriaalia on madaltunut, Mäenpää sanoo. Hän vertaa nykytilanne...

Elämänjulkistamisesta tullut arkipäivää

– Mobiilimaailman myötä omasta elämästä kertominen on tullut spontaanimmaksi, jokapäiväisemmäksi. Kynnys julkaista omaa elämää koskevaa kuvamateriaalia on madaltunut, Mäenpää sanoo.

Hän vertaa nykytilanne mobiiliaikaa edeltäneeseen tilanteeseen.

– Kun aiemmin esimerkiksi kokoonnuttiin järjestäytyneesti yhteen katsomaan valokuvia jopa juhlallisessa tunnelmassa, nyt kuvat voi jakaa kaikkien katsottavaksi. Nykyisin muiden kanssa jaetaan myös aiempaa pienempiä yksityiskohtia kuten vaikkapa sitä, mitä tänään syötiin, Mäenpää sanoo.

Kuva maailmasta monipuolistuu

Mäenpää tutki väitöstyötään varten kännykkävideotarinoita kolmesta eri näkökulmasta. Hän pureutui tarinoiden rakenteisiin, julkaisemiseen ja julkaiseviin yhteisöihin narratologian, yhteisöjen toiminnan ja mediatutkimuksen valossa.

Yhteisöllinen videoiden jakaminen on monipuolistanut näkökulmia maailmasta.

– Ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja elämyksiään yhteisöllisesti. Kun esimerkiksi Yhdysvaltojen 11. syyskuuta terroriteon jälkeen avattiin kanavia, joissa suuri joukko ihmisiä saattoi jakaa omia videoitaan tuosta päivästä, syntyi koko tilanteesta monipuolisempi kuva, Mäenpää sanoo.

Mäenpään havainnon mukaan elämänjulkistamisen kaltainen yhteisöllinen tuotanto edellyttää luottamusta.

– Yhteisö jakaa tarinoita, jotka voivat olla hyvinkin sirpaloituneita, mutta ne saavat merkityksensä yhteisestä kokemusmaailmasta ja kulttuurista. Julkaiseminen on sattumanvaraista, luovaa toimintaa, jonka lopputulos voi olla ennalta arvaamaton, Mäenpää sanoo.

Valmiit rakenteet välttämättömiä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksena työskentelevä Mäenpää on aiemmin toiminut muun muassa kustantajana, multimedian dramaturgian opettajana, digitaalisen mediatuotannon professorina sekä Taiteen edistämiskeskuksen väliaikaisena johtajana.

Mäenpään tutkima aineisto on peräisin Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston Porin yksiköiden yhteisestä Mobile Social Media -tutkimushankkeesta. Vuosina 2008-2010 hankkeessa suunniteltiin MoViE (Mobile Video Experience) -sovellusta, jonka avulla ihmiset voivat julkaista omia lyhyitä videoitaan ja jakaa niitä toisten käyttäjien kanssa.

MoViE-sovelluksen avulla käyttäjät voivat editoida omia ja toisten kuvaamia videoita sekä julkaista kuvallisia tarinoita yhteisöllisistä kokemuksista. Sovellusta kokeiltiin muun muassa Pori Jazz -konserteissa. Samasta konsertista taltioitui kännykkävideoille useita näkökulmia, ja testikäyttäjäryhmä koosti useita erilaisia videotarinoita yhteisestä konserttikokemuksestaan.

Mäenpää havaitsikin, että niin spontaania kuin julkaiseminen onkin, se edellyttää aina jonkinlaista aktiivista toimijaa tai tuottajaa. Jos maailmassa ei ole Facebookin, MoViEn tai muiden toimijoiden luomia rakenteita, elämänjulkistaminen ei onnistuisi.


FM Marjo Mäenpään väitöstilaisuus Porin yliopistokeskuksessa la 27.4.2013 klo 12.