Emoyliopistojen rehtorit koolla Porissa – kampusasiasta yksimielisyys

Emoyliopistojen rehtorit koolla Porissa – kampusasiasta yksimielisyysRehtorit luottavat kaupungin päätöksentekoon kampusasiassa Porin yliopistokeskuksen emoyliopistojen rehtorit kokoontuivat yliopistokeskuksessa 21.2.2013. Rehtoreille esiteltiin...

Emoyliopistojen rehtorit koolla Porissa – kampusasiasta yksimielisyys

Rehtorit luottavat kaupungin päätöksentekoon kampusasiassa

Porin yliopistokeskuksen emoyliopistojen rehtorit kokoontuivat yliopistokeskuksessa 21.2.2013. Rehtoreille esiteltiin kaupungin suunnitelmia Porin korkeakoulukampuksen toteuttamisesta Asema-aukion alueelle.

Rehtorit olivat yksimielisiä siitä, että samalla kampuksella toimiminen edistää merkittävästi korkeakoulujen yhteistyötä ja parantaa niiden mahdollisuuksia toimia yhdessä alueensa hyväksi. Tilojen yhteiskäytöllä voidaan saavuttaa myös taloudellisia säästöjä. Yliopistoilla on tilakustannuksiin kohdistuvia säästötavoitteita, eivätkä toimitilakustannukset voi Porissakaan kohota nykytasosta.

Rehtorit pitivät sekä Puuvilla- että Asema-aukio – vaihtoehtoja hyvinä haluamatta ottaa kantaa kummankaan puolesta. Rehtorit vakuuttivat luottavansa kampuspäätöksessä kaupungin päätöksentekoon. Porin kaupungin ja Citycon Oy:n välinen puitesopimus Asema-aukiokampuksen toteuttamisesta tuodaan kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen mukaan Porin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa. Viisi erityyppisiin tiloihin keskittyvää työryhmää kootaan suunnittelemaan yhteiskampuksen tilatarpeita.

Rehtorit ilahtuneita opetusyhteistyön tiivistymisestä

Opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja Riikka Korkiamäki esitteli rehtoreille suunnitelmia monipuolisen opiskelijasisäänoton varmistamiseksi, erityisesti ns. UCPorin kandipolkua. Kandipolulla tarkoitetaan suunnitelmia, joiden mukaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon olisi mahdollista sisällyttää aiempaa enemmän muidenkin yksiköiden opintoja. Kandipolku avaisi laajapohjaisen hakukelpoisuuden UCPorissa tarjolla oleviin maisteriopintoihin ja -ohjelmiin.

Yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi esitteli syksyllä 2013 saapuvien vaihto-opiskelijoiden vastaanottamiseen liittyviä asioita. Vaihto-opiskelijoiden vastaanottaminen luo perustan monipuoliselle kv-toiminnalle sekä mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kotikansainvälistymisen. Peltoniemi korosti, että kansainvälisen toiminnan monipuolistaminen palvelee kaikkia yliopistokeskuksen yksiköitä, vaikka vaihto-opiskelijat tulevat virallisesti Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiksi.

UCPori mukana kasvusopimus- ja Innovatiiviset kaupungit -ohjelmahaussa

Porin kaupunki hakee mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön kasvusopimusten piiriin. Porin yliopistokeskus on mukana kasvu- ja innovaatiokeskittymähakua valmistelevassa työryhmässä yhdessä mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun, maakuntaliiton ja Prizztech Oy:n kanssa.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Esa Puolamäki esitteli rehtorikokouksessa yliopistokeskuksen johtoryhmän näkemyksiä niistä tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueista, jotka tukevat Kasvusopimuksen ja Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman sisällön suunnittelua. Porin kaupungin ja UCPorin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa kehitetään edelleen kun Kasvusopimukseen ja INKA-ohjelmaan tulevat valinnat ovat selvillä.

-----

Rehtorikokoukseen puheenjohtajana toimi koordinaatioyliopiston eli Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski ja esittelijänä Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi. Kokoukseen osallistuivat emoyliopistojen rehtorit, Porin yliopistokeskuksen yksiköiden ja palvelukeskuksen johtajat, Porin kaupunginjohtaja sekä SAMK Oy:n toimitusjohtaja-rehtori.