Esitelmäkutsu UUSI DL 19.6.: TiedeAreena-tutkimusseminaari 22.9.2017

Porin yliopistokeskuksen TiedeAreena-yleisötapahtuma järjestetään kahdennentoista kerran 22.9.2017. Tapahtuman yhteydessä järjestetään yliopistokeskuksen, emoyliopistojen ja Satakunnan muiden korkeakoulujen tutkimusta esille tuova TiedeAreena-...

Porin yliopistokeskuksen TiedeAreena-yleisötapahtuma järjestetään kahdennentoista kerran 22.9.2017. Tapahtuman yhteydessä järjestetään yliopistokeskuksen, emoyliopistojen ja Satakunnan muiden korkeakoulujen tutkimusta esille tuova TiedeAreena-tutkimusseminaari. Esitelmiä toivotaan vapaasti eri tieteenaloilta sekä tutkimuslaitoksista ja instituutioista.

TiedeAreena-tutkimusseminaarissa kokoontuu yhteensä 6 työryhmää, joissa tutkijat, asiantuntijat, vaikuttajat, päättäjät ja muut toimijat voivat esitellä omia tutkimuksiaan tai tutkimusideoitaan.

Tutkimusseminaarin sessioiden teemat perustuvat Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön painoaloihin. Seminaaripapereiden abstrakteista tullaan jälleen syksyllä kokoamaan yliopistokeskuksen yhteinen julkaisu (ISBN; ISSN). Viime vuoden julkaisu on luettavissa täältä.

TEEMASESSIOT 2017:
• Yhteiskunnan digitalisoitumisen uhat ja mahdollisuudet
• Asiantuntijaorganisaatiot ja -palvelut verkostoissa
• Ihminen, energia ja ympäristö
• Kulttuurien ja yhteiskuntien resilienssi
• Laadullisen tutkimuksen käyttö monitieteisessä yhteisössä
• Pelillistäminen

Työryhmien tarkemmat kuvaukset puheenjohtajineen löytyvät seminaarin nettisivuilta.
 
Jokaiseen sessioon otetaan 4-5 kpl 15 minuutin esitystä. Tutkimusseminaarin esitykset ovat suurelle yleisölle avoimia ja esityskielenä on pääsääntöisesti suomi. Esitelmäehdotusten tiivistelmiä otetaan vastaan 19.6.2017 asti. Tiivistelmät tulee tänä vuonna lähettää suoraan sähköpostitse osoitteeseen: pauliina.tuomi@tut.fi  Tiivistelmien pituus on 1 sivu (lopulliset tekstit seminaarijulkaisuun 1-2 sivua mukaan lukien mahdollisen lähdeluettelon). Tieto työryhmiin hyväksytyistä tiivistelmistä julkaistaan viim. 21.6.2017. Samassa yhteydessä toimitetaan tarkempi ohjeistus ja lomakepohja tulevaa julkaisua varten. Artikkelikokoelman tekstien deadline on 16.8.
 

Pauliina Tuomi, FT
Koordinaattori (tutkimus-/opetusyhteistyö)
UC Pori
Tutkijatohtori/TUT Game Lab
Tampereen teknillinen yliopisto
Puh: +358503609803, 0408262938
s-posti: sptuom@utu.fi, pauliina.tuomi@tut.fi