FT Hannele Seeckistä johtamisen ja organisoinnin professori TuKKK:n Porin yksikköön

(Turun yliopiston tiedote)Filosofian tohtori Hannele Seeck on nimitetty johtamisen ja organisoinnin vakituiseksi professoriksi ja vastuuopettajaksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikköön 1. tammikuuta 2016 lähtien.Hannele Seeck toimii...

(Turun yliopiston tiedote)

Filosofian tohtori Hannele Seeck on nimitetty johtamisen ja organisoinnin vakituiseksi professoriksi ja vastuuopettajaksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikköön 1. tammikuuta 2016 lähtien.

Hannele Seeck toimii dosenttina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella (2008–) ja Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella (2010–). Hänellä on myös osa-aikainen Affiliate-professuuri Hanken Svenska Handelshögskolanin johtamisen ja organisoinnin laitoksella. Hän on aikaisemmin työskennellyt johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Hanken Svenska Handelshögskolanissa (Helsingin kampus) sekä viisi vuotta vierailevana vanhempana tutkijana London School of Economics and Political Sciencessa (2010–2015).

Hannele Seeck on suorittanut maisterin ja tohtorin tutkintonsa London School of Economicsissa. Väiteltyään filosofian tohtoriksi toukokuussa 2004 hän toimi tutkijatohtorina London School of Economicsissa (2004–2005) ja Suomen Akatemiassa (2005–2008). Tämän jälkeen hän työskenteli Työterveyslaitoksella, suurimman osan ajasta vanhempana tutkijana. Seeck on toiminut myös Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVA:n kumppanina ja on tällä hetkellä Liikkeenjohdollisen Tutkimusryhmän (Boardman-verkosto) jäsen. Hän on kirjoittanut erikoisalaltaan yli 60 tieteellistä julkaisua, mukaan lukien useita kirjoja ja aikakausjulkaisuartikkeleita. Hänen töitään on ilmestynyt muun muassa seuraavissa julkaisuissa: Business History, Management Learning ja International Journal of Human Resource Management.

Seeck on kriittisen johtamisen tutkimiseen suuntautunut organisaatio- ja johtamistutkija, jolla on myös vahva sosiologinen näkökulma. Hänen tutkimuksensa on pääasiassa laadullista monitieteistä tutkimusta, jossa hän yhdistää sosiologiaa ja historiaa sekä viime aikoina myös poliittisten tieteiden ja työsuhdeasioiden aineksia johtamisen ja organisoinnin tutkimukseen. Seeckin tutkimus keskittyy johtamisoppien käyttöönottoon, levittämiseen ja ”glokalisointiin”. Hän on erityisesti kiinnostunut suomalaisen johtamiskäsityksen historian ja sen paikallisten glokalisaation muotojen vertaamisesta johtamiskäsityksen kehitykseen muissa maissa.

Tutkijaprofiili LSE Online -sivulla

Google-tutkijaprofiili

Yhteystiedot:
Sähköposti: hannele.seeck@utu.fi
Puhelin: 046 851 0784