GamiFIN-konferenssi Porin yliopistokeskuksessa 9.-10.5.2017

GamiFIN 2017 konferenssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.Toukokuun 9.-10. päivä Porin yliopistokeskuksessa järjestettävä GamiFIN-konferenssi on pelillistämisen tutkijoiden, asiantuntijoiden ja teollisuuden edustajien moniulotteinen kohtaamispaikka....

GamiFIN 2017 konferenssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

Toukokuun 9.-10. päivä Porin yliopistokeskuksessa järjestettävä GamiFIN-konferenssi on pelillistämisen tutkijoiden, asiantuntijoiden ja teollisuuden edustajien moniulotteinen kohtaamispaikka. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä. GamiFIN tuo yhteen niin akateemisia kuin yrityssektoreidenkin alan osaajia, jotta tuoreimpia pelillistämiseen liittyviä tutkimustuloksia saataisiin myös yrityslähtöisesti jalkautettua. Konferenssissa tullaan esittelemään tuoreimpia tuloksia tulevaisuuden yhteiskuntaa ajatellen niin pelillistämisen, teknologian, median kuin digitaalisen kulttuurinkin näkökulmista.

Konferenssi toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TUT Game Lab) ja Turun yliopiston (digitaalisen kulttuurin oppiaine) kanssa. Konferenssia organisoivat TTY ja UTU tekevät tiivistä yhteistyötä myös yhteisen pelillistämisen professuurin muodossa. Porin yliopistokeskuksessa on siis entuudestaan vahvaa digitaalisen teknologian, kulttuurin ja pelillistämisen osaamista. Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston yhteisenä hankkeena perustettu professuuri syventää osaltaan yliopistojen yhteistyötä ja edistää monitieteistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä yliopistokeskuksessa. Konferenssin järjestäminen on luonnollinen jatkumo aiemmalle kehitystyölle.

GamiFIN 2017 -konferenssin keynotepuhujiksi on kiinnitetty pelillistämisen kansainvälisiä huippunimiä kuten Dr. Sylvester Arnab (Coventry University, UK), Dr. Sebastian Deterding (University of York, UK) ja UCPorin pelillistämisen professori Juho Hamari (Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto).


Lisätietoja:
Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta, p. 040 826 2910