Harri Peltoniemi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajaksi

Harri Peltoniemi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajaksi(OKM:n tiedote 22.5.2014) Harri Peltoniemi on työskennellyt Tampereen teknillisen yliopiston Porin yliopistokeskuksen johtajana vuodesta 2008 lähtien vastaten yliopistokeskuksen...

Harri Peltoniemi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajaksi

(OKM:n tiedote 22.5.2014)

Harri Peltoniemi on työskennellyt Tampereen teknillisen yliopiston Porin yliopistokeskuksen johtajana vuodesta 2008 lähtien vastaten yliopistokeskuksen johtamisesta. Hän on toiminut Porin kaupungissa suunnittelupäällikkönä talous- ja strategiapalveluissa vuosina 2007-2008 ja kaupunkisuunnittelussa vuosina 1995-2006 vastaten kaupungin strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä erityisvastuualueena koulutussektorin kehittäminen. Peltoniemellä on laaja-alainen eri koulutussektorien tuntemus ja pitkäaikaista perehtyneisyyttä laatu- ja arviointityöhön eri koulutusasteilla sekä erittäin vahva käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus isojen asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta

Arviointikeskuksen johtaja johtaa keskuksen toimintaa ja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta. Virka on uusi ja perustettu 1.1.2014. Virkaan haki määräajassa 43 henkilöä.

Arviointikeskuksen tehtävänä on toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja. Lisäksi se tekee perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointeja.

Korkeakoulujen arviointineuvosto, koulutuksen arviointineuvosto ja Opetushallituksen arviointitoiminnot yhdistyivät Kansalliseksi koulutuksen arviointikeskukseksi 1.5.2014.

Lisätietoja:
erityisavustaja Esa Suominen, puh. 043 8245 668
johtaja Harri Peltoniemi, puh. 044 701 1118