Itä-Porin kulttuurikartoitus ja toimenpidesuunnitelma julkistettu

Turun yliopiston maisemantutkimus on tehnyt Itä-Porin lähiöiden laajan kulttuurikartoituksen, jossa kerättiin tietoa asukasryhmistä, toiminnasta, ympäristöstä ja tarpeista. Tulosten pohjalta tuotettiin yhdessä asukkaiden, taiteilijayhdistys T.E.H.D.A.S...

Turun yliopiston maisemantutkimus on tehnyt Itä-Porin lähiöiden laajan kulttuurikartoituksen, jossa kerättiin tietoa asukasryhmistä, toiminnasta, ympäristöstä ja tarpeista. Tulosten pohjalta tuotettiin yhdessä asukkaiden, taiteilijayhdistys T.E.H.D.A.S. ry:n ja kaupungin edustajien kanssa toimenpidesuunnitelma lähiöiden kehittämiseksi.

 

Asukkaat pitivät tärkeinä ikäryhmien välisten kontaktien lisäämistä sekä kulttuuritoiminnan kehittämistä asukkaiden ja muiden kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Asukkailta on saatu paljon toiveita myös liikenneyhteyksistä, puistoista ja ulkoilureiteistä, asukastoiminnasta, harrastusmahdollisuuksista, tapahtumista ja julkisesta taiteesta. Tärkein tulos on kokonaisuuden hahmottuminen, johon kuuluvat asukasaktiivisuus, T.E.H.D.A.S. ry:n kulttuuritoiminta lyhytaaltoasemalla ja veistospuistossa sekä Koiviston ulkoilupuiston kehittäminen.

 

Lähiön henki -hanke käynnistyi alkuvuodesta 2014 osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoittamaa maisemantutkimuksen tutkimushanketta ja Porin kaupungin Kaikkien Pori - kehittämishankkeen avustamana. Sen tavoitteina oli Itä-Porin lähiöiden, erityisesti Sampolan, Impolan ja Väinölän kerrostaloalueiden, paikallisen kulttuurin kartoitus ja toimenpidesuunnitelman tuottaminen.

 

Kartoitukseen on kuulunut laaja taustatietojen läpikäynti Porin kaupungin ja Tilastokeskuksen aineistojen, kirjallisuuden ja sanomalehtien, Internetin, suunnitelmien sekä aikaisemman selvitystiedon pohjalta. Tutkimushanke vei läpi lähiöiden lapsiperheiden asuinviihtyvyyskyselyn sekä vuorovaikutteisen eHarava-paikkatietokyselyn alueiden luonteesta, merkityksellisistä paikoista, jokapäiväisestä liikkumisesta ja ongelmakohdista. Lisäksi tehtiin toimijaverkkokartoitus ja eri asukasryhmien sekä kaupungin edustajien haastatteluja. Ympäristöä havainnoitiin osana maisemantutkimuksen praktikumkurssia. Tietoa kerättiin myös yhdessä kaupungin Kaikkien Pori - hankkeen kanssa järjestettyjen asukasiltojen ja työpajojen yhteydessä.

 

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta https://www.doria.fi/handle/10024/104255

 

Lisätietoja:
Professori Maunu Häyrynen