Jaakko Puhakka TTY:n rehtoriksi

TTY-säätiön hallitus on nimittänyt professori Jaakko Puhakan Tampereen teknillisen yliopiston rehtoriksi ajalle 1.9.2018-31.12.2018.Ympäristöbiotekniikan professori, FT Jaakko Puhakka on työskennellyt tutkijana, professorina ja laitosjohtajana TTY:llä...

TTY-säätiön hallitus on nimittänyt professori Jaakko Puhakan Tampereen teknillisen yliopiston rehtoriksi ajalle 1.9.2018-31.12.2018.

Ympäristöbiotekniikan professori, FT Jaakko Puhakka on työskennellyt tutkijana, professorina ja laitosjohtajana TTY:llä vuodesta 1983 sekä seitsemän vuotta kansainvälisissä opetus- ja tutkimustehtävissä. Hän on toiminut TTY:n tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuonna 2014 ja Itä-Suomen yliopiston akateemisena rehtorina vuosina 2015-2017. Itä-Suomen yliopistosta hän palasi TTY:n professoriksi.

Puhakka seuraa rehtorina Mika Hannulaa, joka siirtyy 1.9. toisen työnantajan palvelukseen. Hannula jatkaa TTY-säätiön hallituksen neuvonantajana vuoden 2018 loppuun saakka.

Puhakan rehtorikausi päättyy TTY:n toiminnan siirtyessä vuoden 2019 alussa osaksi TTY:n ja Tampereen yliopiston yhdistymisestä syntyvää uutta Tampereen yliopistoa. Samoin myös nykyisen Tampereen yliopiston rehtorin Liisa Laakson toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Yhdessä pääosin omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uusi Tampereen yliopisto muodostaa Suomen monialaisimman ja toiseksi suurimman korkeakouluyhteisön. Uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi on valittu pääjohtaja, professori Mari Walls.

- Olemme kaartaneet loppusuoralle matkalla vahvaksi toimijaksi uudessa, kansainvälisestikin järeässä korkeakouluyhteisössä. Meidän kaikkien tehtävä on tuoda mukanamme TTY:n vahva tutkimus- ja koulutusosaaminen sekä vuorovaikutustaitomme tiedon hyödyntäjien ja tuottajien kesken. Tärkeää on myös tunnistaa monialaisuuden myötä avautuvat mahdollisuudet, Puhakka linjaa.

- Puhakan kokemus TTY:n vararehtorina sekä yliopistofuusion tuloksena syntyneen Itä-Suomen yliopiston akateemisena rehtorina varmistavat TTY:n hallitun siirtymisen uuteen yliopistoon ja korkeakouluyhteisöön, toteaa TTY-säätiön hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä.

 

Lisätiedot:
Jaakko Puhakka, p. 050 447 9922, jaakko.puhakka@tut.fi