Kannanotto yliopistokeskuksille korvamerkityn perusrahoituksen säilyttämiseksi

(Porin kaupungin tiedote)Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut koordinaatioyliopistojen perusrahoitukseen sisältyvästä yliopistokeskuksille korvamerkitystä rahoituksesta huomattavaa leikkausta. Vähennys toteutettaisiin vuosina 2017–2020 ja se...

(Porin kaupungin tiedote)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut koordinaatioyliopistojen perusrahoitukseen sisältyvästä yliopistokeskuksille korvamerkitystä rahoituksesta huomattavaa leikkausta. Vähennys toteutettaisiin vuosina 2017–2020 ja se tarkoittaisi rahan vähenemistä vuositasolla nykyisestä 705.000 eurosta 500.000 euroon.

Yliopistokeskuksilla on keskeinen merkitys sijaintialueidensa alue- ja väestötaloudellisessa kehityksessä. Alueiden tulevaisuuden näkökulmasta yliopistokeskusten tehtävä alueellisina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina koetaan elintärkeäksi.

– Yliopistokeskuskaupungit ja maakunnat ovat merkittävällä panostuksella sitoutuneet yliopistokeskusten tutkimus- ja opetustoiminnan sekä muiden toimintojen mahdollistamiseen. Nykyisessä elinkeinopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa valtion määrärahojen leikkaukset ovat huonoja signaaleja ja voivat hankaloittaa yliopistojen ja alueen välisen hyvän yhteistyön jatkuvuutta, viiden yliopistokeskuskaupungin ja -maakunnan johtajat toteavat allekirjoittamassaan kannanotossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 9. maaliskuuta osoitetussa näkemyksessä pyydetään huomioimaan yliopistokeskusten alueelliset vaikutukset päätettäessä yliopistokeskuksille korvamerkityn perusrahoituksen suuruudesta tulevien vuosien osalta. Toiveena ilmaistaan, ettei yliopistokeskusten toimintaedellytyksiä heikennetä nykyisessä tilanteessa miltään osin.

– Esitämme, ettei yliopistokeskusten perusrahoitusta vähennetä lainkaan tai siihen ohjattavissa leikkauksissa painotetaan kohtuullisuutta.

Kannanoton allekirjoittajina ovat Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala, Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.