Kysely tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä

Kysely tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä. Muistatko kotinne ensimmäisen tietokoneen, miltä se näytti, kuulosti ja mitä sillä teit? Entä, minkälaisia koneita käytät nykyään ja mihin tarkoituksiin? Tietokoneet ja niiden eri käyttötarkoitukset ovat...

Kysely tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä

Muistatko kotinne ensimmäisen tietokoneen, miltä se näytti, kuulosti ja mitä sillä teit? Entä, minkälaisia koneita käytät nykyään ja mihin tarkoituksiin? Tietokoneet ja niiden eri käyttötarkoitukset ovat vähitellen tulleet osaksi arkipäiväämme. Työnteon, opiskelun ja nettisurffailun lisäksi käytämme niitä myös moniin eri vapaa-ajan harrastuksiin blogien kirjoittelusta massiivisiin monen pelaajan verkkoroolipeleihin ja laiterakentelusta taiteisiin. Tietokonekerhoista blogosfääriin, pöytäkoneista älypuhelimiin – kokemuksia tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä -kyselyn tarkoituksena on koota tietokoneen käyttäjiltä tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä kokemuksia ja muistoja. Vastausten avulla pyritään ymmärtämään paremmin sitä, miten nykyiset tietokoneiden käyttökulttuurit ja ilmiöt ovat syntyneet ja kehittyneet.

Kyselyvastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja aineisto tallennetaan digitaalisen kulttuurin aineistokokoelmaan. Vastauksia voidaan käyttää aineistona myös myöhemmissä aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Kysely on avoinna lokakuun 2013 loppuun asti ja tulokset julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Kysely on tarkoitettu kaikille tietotekniikan käyttäjille, eikä osallistuminen edellytä erityistä alan asiantuntemusta.

Kysely on osa Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö -tutkimushanketta, jota koordinoi Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaista erityistä teknologiakulttuuria kotitietokoneharrastus on synnyttänyt 1980–2000-luvuilla. Tuona aikana Suomessa niin kuin muualla maailmassa syntyi ja kehittyi tietotekniikan harrastustoimintaa, joka kytkeytyi voimakkaasti osaksi aikansa nuorisokulttuuria. Tutkimushanke jatkaa varhaisempaa tutkimusta monitieteisestä näkökulmasta ja uusimman kansainvälisen tutkimuksen huomioon ottaen. Tarkoituksena on keskittyä tutkimaan niitä katvealueita, joita ei ole aikaisemmissa nostettu kovin vahvasti esiin. Erityistä huomiota kiinnitetään harrastustoiminnan yhteisöllisyyteen ja laajempaan merkitykseen.

Kysely

Lisätietoa kyselystä ja tutkimushankkeesta:
FT, dosentti Petri Saarikoski
Turun yliopisto, digitaalisen kulttuurin oppiaine
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö -hankkeen johtaja
petsaari(at)utu.fi, 0400 534 845, 02 333 8137