Laaja selvitys kotimaisen tietokoneharrastamisen juurista

Laaja selvitys kotimaisen tietokoneharrastamisen juuristaTurun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineen toteuttama Tietokonekerhoista blogosfääriin, pöytäkoneista älypuhelimiin – kokemuksia tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä -kysely kokosi...

Laaja selvitys kotimaisen tietokoneharrastamisen juurista

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineen toteuttama Tietokonekerhoista blogosfääriin, pöytäkoneista älypuhelimiin – kokemuksia tietokoneharrastamisen arkipäiväistymisestä -kysely kokosi tietokoneen käyttäjiltä tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä kokemuksia ja muistoja. Vastausten avulla pyrittiin ymmärtämään paremmin sitä, miten nykyiset tietokoneiden käyttökulttuurit ja ilmiöt ovat syntyneet ja kehittyneet.

Kyselystä kirjoitettu tutkimusraportti julkaistaan 27.5.2014 Turun yliopistossa. Raportti tarkastelee monipuolisesti kyselyn vastaajien ensimmäisiä tietokonehankintoja, nykyisiä laitteita, tietokoneharrastuksia, tietoteknisiä yhteisöjä ja tietotekniikkaan liittyviä aistimuistoja. Erityisesti raportti tarjoaa uusia näkemyksiä tietotekniikan lähimenneisyydestä ja siihen liittyvistä kokemuksista ja muistoista. Kyselyn tulokset tuottavat tietoa esimerkiksi tietokonelukutaidon historiasta, yhä nuorempien lasten tietokonetaidoista käydyn keskustelun rinnalle: lasten ja nuorten kokemuksista 1980-luvun tietotekniikasta ja sen omaksumisesta usein ennen koulujen atk-opetusta. Tutkimus pohtii myös, miten vakiintuneet sukupuolijaot ovat näkyneet tietotekniikan käytössä ja tietoteknisissä yhteisöissä. Tuloksista nousevat esiin miten erityisesti pelaaminen ja ohjelmointi tukivat toinen toisiaan tietotekniikan kotiutuessa.

Kyselyyn vastasi 1 453 henkilöä (23 % naisia, 77 % miehiä) erityisesti suurilta tietoteollisuuden ja yliopistojen paikkakunnilta kuten pääkaupunkiseudulta, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Yli puolet vastaajista oli syntynyt 1970- ja 1980-luvuilla ja vastatessaan 25–39 -vuotiaita.

Tutkimusraportti on osa Turun yliopiston Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisusarjaa ja sen painettua versiota voi tilata ottamalla yhteyttä hankkeen vastuulliseen johtajaan, FT, dosentti Petri Saarikoskeen.

Kysely kuuluu Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö -tutkimushankkeeseen, jota koordinoi Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine. Kaksivuotisen tutkimushankkeen rahoittajana toimii Koneen Säätiö. Kyselyaineisto on jatkossa avoimesti saatavilla digitaalisen kulttuurin aineistokokoelmista ja alan tutkijoiden vapaasti hyödynnettävissä

Lisätietoa kyselystä ja tutkimushankkeesta
Yhteystiedot:
FT, dosentti Petri Saarikoski (hankkeen johtaja)
Turun yliopisto, digitaalisen kulttuurin oppiaine
petsaari(at)utu.fi, 0400 534 845, 02 333 8137