Liikamaa ja Lipping jatkavat opetuksen ja tutkimuksen johtoryhmien johdossa

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä valitsi kokouksessaan 9.12.2014 opetuksen johtoryhmän puheenjohtajaksi kaudelle 2015–2016 lehtori Kirsi Liikamaan Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Opetuksen johtoryhmän jäseniksi nimettiin lisäksi Tero Mamia...

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä valitsi kokouksessaan 9.12.2014 opetuksen johtoryhmän puheenjohtajaksi kaudelle 2015–2016 lehtori Kirsi Liikamaan Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Opetuksen johtoryhmän jäseniksi nimettiin lisäksi Tero Mamia ja Riikka Korkiamäki (TaY), Juha Tanttu ja Juha Vihervaara (TTY), Riikka Turtiainen ja Eeva Raike (TY Ktmt) sekä Henna Huovinen (TY Tukkk).

Tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin signaalinkäsittelyn professori Tarmo Lipping Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselta. Tutkimuksen johtoryhmän jäseniksi nimettiin Jukka Niemelä ja Satu Kalliola (TaY), Jari Soini ja Marko Seppänen (TTY), Anna Sivula ja Maunu Häyrynen (TY Ktmt), Päivi Korhonen ja Jyrki Korkeila (TY lääketiede), Anne Erkkilä-Välimäki ja Sari Repka (TY MKK), Kirsi-Mari Kallio ja Kati Suomi (TY Tukkk) sekä myöhemmin nimettävä post doc –tutkija Aalto-yliopiston Porin yksiköstä.

Liikamaa ja Lipping toimivat 1.1.2015 alkaen myös yliopistokeskuksen varajohtajina. Yliopistokeskuksen johtoryhmä päätti 18.11. kokouksessaan muuttaa yliopistokeskuksen hallintomallia vastaamaan yliopistokeskuksen strategiaa ja tukemaan strategian jalkauttamista. Uudessa mallissa opetuksen ja tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajat toimivat yliopistokeskuksen varajohtajina ja osallistuvat johtoryhmätyöskentelyyn sekä muodostavat yliopistokeskuksen johtajan kanssa johtotiimin, joka vie strategiaa eteenpäin.

Opetuksen ja tutkimuksen johtoryhmien lisäksi yliopistokeskuksen keskeisiä yhteistyöryhmiä ovat hallintoryhmä ja viestintäryhmä.