Liity meidän POSSEen 19.9.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on ainutlaatuista ja monitieteistä asiantuntijuutta, ja Posse haluaa tehdä tämän näkyväksi!

Posse-projekti järjestää 19.9. POSSE @UCPori –tilaisuuden kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjille ja yhdistystoimijoille (AUD 125). Tarkoituksena on ratkoa työelämän kentiltä kumpuavia pulmia monitieteisten opiskelijaryhmien voimin.

Ilmoittautuminen on auki 11.9 asti: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19542/lomake.html

Posse –projekti toimii Tampereen yliopiston Porin yksiköstä käsin, POSOK-hankkeen alla. Possen tarkoituksena on alueen työelämän rikastuttaminen monitieteellisillä opiskelijainnovaatioilla ja samalla herättää yhteiskunnallista keskustelua.
Seuraa Possen blogia https://posseseminaari.wordpress.com/
Ole asiantuntija!

Lisätietoja
Porin Posselaiset:
Eveliina Kaukkila, eveliina.kaukkila@uta.fi
Noora Elonen, noora.elonen@uta.fi