Lounais-Suomeen halutaan lisää tekniikan koulutusta

Turun yliopiston tiedoteTurun, Rauman, Uudenkaupungin ja Porin kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Turun kauppakamari ja Turun yliopisto ehdottavat valtiolle teknillisen yliopistotasoisen koulutuksen lisäämistä Turussa. Ehdotus on osa Turun kaupungin ja...

Turun yliopiston tiedote

Turun, Rauman, Uudenkaupungin ja Porin kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Turun kauppakamari ja Turun yliopisto ehdottavat valtiolle teknillisen yliopistotasoisen koulutuksen lisäämistä Turussa. Ehdotus on osa Turun kaupungin ja eri toimijoiden mittavaa kokonaisuutta meriteollisuuden ja valmistavan teollisuuden kehityksen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Turun yliopiston johto, kaupunkien johtajat, maakuntajohtaja ja Turun kauppakamarin johto ovat lähettäneet pääministeri Juha Sipilälle ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle asiaa koskevan kirjeen perjantaina 9.12.
Kirjeessä todetaan, että on "ehdottoman välttämätöntä, että Turun yliopisto saa ainakin konetekniikan ja materiaalitekniikan alojen tutkinnonanto-oikeudet, ja taloudelliset edellytykset aloittaa jo syksyllä 2017 mainitut DI-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat yhteensä sadan opiskelijan sisäänotolla".

Lounais-Suomessa on nopealla aikataululla tapahtunut merkittävä valmistavaan teollisuuteen liittyvä investointien kasvu. Esimerkkeinä tästä ovat Turun ja Rauman meriteollisuus, Uudenkaupungin autoteollisuus, Rauman alueen metsäteollisuus, Porin alueen robotiikka- ja automaatioteollisuuden ja värimetallien jalostuksen sekä Turun lääke- ja diagnostiikkateollisuuden jo pitkään jatkunut kasvu.

Pääosaan näistä investoinneista liittyy merkittävä metalliteollisuuden alihankintaverkoston laajeneminen ja sitä kautta investointien vaikutusten leviäminen mainittujen maakuntien lisäksi ympäri Suomea. Näiden jo päätettyjen investointien myötä Suomeen on syntymässä reilusti yli kymmenentuhatta uutta, pääosin teknologia-alan työpaikkaa. 

Jo tällä hetkellä alueella vallitsee pulaa ammattitaitoisesta alan työvoimasta. Jotta näiden investointien edut voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää, alueella on välttämätöntä vahvistaa niin teknillisen alan ammattikoulutusta, ammattikorkeakoulutusta kuin yliopistokoulutusta.

– On käynyt ilmeiseksi, että alueen DI-koulutukseen liittyvää vajetta ei pystytä täyttämään tilapäisillä järjestelyillä. Yliopistokoulutuksen osalta tarvittaisiin Valtioneuvoston tekemää muutosta nykyiseen asetukseen yliopistojen koulutusaloista ja tutkintojen anto-oikeudesta, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa.