Maisema, ympäristö ja tunne puhuttavat yleisölle avoimessa seminaarissa Porissa 25.–27.9.

Maisema, ympäristö ja tunne puhuttavat yleisölle avoimessa seminaarissa Porissa 25.–27.9.(Turun yliopiston tiedote) Porin yliopistokeskuksessa järjestetään 25.–27.9.2013 kansainvälinen seminaari ”Landscape, Environment, Emotion”. Tapahtuman luennot ovat...

Maisema, ympäristö ja tunne puhuttavat yleisölle avoimessa seminaarissa Porissa 25.–27.9.

(Turun yliopiston tiedote)

Porin yliopistokeskuksessa järjestetään 25.–27.9.2013 kansainvälinen seminaari ”Landscape, Environment, Emotion”. Tapahtuman luennot ovat yleisölle avoimia (Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tilat, auditorio 267, Siltapuistonkatu 2, 2. krs)

Tapahtuman järjestävät Turun, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES). NIES on Norforskin rahoituksella perustettu tutkijaverkosto, jossa on mukana yliopistoja ja tutkimuslaitoksia kaikista Pohjoismaista. Verkostoa koordinoi Kungliga Tekniska Högskolan Ruotsissa.

Tapahtuman teemana ovat maisema, ympäristö ja tunne. Ihmisten ympäristösuhdetta on alettu tarkastella eri tutkimusaloilla tunteiden kannalta. Tunteet vaikuttavat siihen, miten modernisaation tuomaan ympäristönmuutokseen suhtaudutaan, miten maisema koetaan osana identiteettiä ja minkälainen arvo luonnolle asetetaan. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ovat politisoineet ympäristöön ja maisemaan liittyviä kysymyksiä ja tuottaneet uusia tunnepohjaisia suhtautumistapoja niihin. Seminaarissa käsitellään kulttuurin ja luonnon limittymistä, tunteen merkitystä suhteessa maisemaan ja sen poliittisiin tulkintoihin sekä luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelun purkamista ympäristöajattelussa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Seminaariin osallistuu nelisenkymmentä tutkijaa ja jatko-opiskelijaa eri maista. Pääpuhujina ovat kaupunkihistorioitsija Christine Boyer Princetonin yliopistosta, kulttuurimaantieteilijä Hayden Lorimer Glasgow’n yliopistosta sekä taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas ja kulttuurimaantieteilijä Sirpa Tani Helsingin yliopistosta. Keskusteluaiheita ovat ympäristömuutosten herättämät tunnereaktiot, suhde lajeihin, luonnon ja maiseman arvottaminen ja esittäminen, muistin paikat, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus, suojeluajattelu sekä humanistisen ympäristöntutkimuksen roolit. Esitykset ovat yleisölle avoimia, paikkana on Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Porin yliopistokeskuksessa Vanhassa Puuvillassa.

Tapahtuman ohjelma kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
professori Maunu Häyrynen, maisemantutkimus, Turun yliopisto
040 864 9406, mauhay(at)utu.fi
Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies