Maisteriohjelman maineenhallintaa vaikeuttavat ristiriitaiset odotukset ja tavoitteet

KTM Kati Suomen väitöstutkimuksen mukaan yliopistokontekstissa maineenhallinnassa on tärkeää tunnistaa suotuisaa mainetta ennakoivat osatekijät ja olla varautunut maineriskeihin.    Kati Suomi tarkastelee Turun yliopistossa tarkastettavassa...

KTM Kati Suomen väitöstutkimuksen mukaan yliopistokontekstissa maineenhallinnassa on tärkeää tunnistaa suotuisaa mainetta ennakoivat osatekijät ja olla varautunut maineriskeihin.  
 
Kati Suomi tarkastelee Turun yliopistossa tarkastettavassa markkinoinnin alan väitöstyössään brändin ja maineen hallintaa yliopistoympäristössä. Tutkimus keskittyy monitieteiseen maisteriohjelmaan.
‒ Suomalaiset yliopistot ovat käyneet läpi suuria murroksia. Yliopistojen lukumäärä on vähentynyt yliopistojen yhdistymisen myötä ja henkilökunnan työn tuloksia mitataan aikaisempaa enemmän. Kilpailu rahoituksesta sekä lahjakkaista opiskelijoista ja osaavasta henkilökunnasta kiristyy tehden maineenhallinnasta entistä tärkeämpää yliopistoille ja niiden yksiköille, väittelijä sanoo.
Suomen väitöstutkimuksessa maine nähdään eri sidosryhmien kokonaisarviona koulutusbrändistä.
‒ Sidosryhmien arviota on mahdotonta täysin johtaa, mutta tunnistamalla ja keskittymällä mainetta ennakoiviin osatekijöihin sekä tunnistamalla ja varautumalla yliopisto-organisaatioille ja -ohjelmille tyypillisiin maineriskeihin mainetta voidaan pitkälti hallita.
Suomi esittää väitöstyössään, että koulutusbrändin identiteetti luodaan yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa, minkä vuoksi läheinen yhteistyö ja vuorovaikutus heidän kanssaan on tärkeää. Väitöstyö korostaa tarvetta maineriskien proaktiiviseen tunnistamiseen ja hallintaan varhaisessa vaiheessa.
Väitöstutkimuksessa todetaan, että maineriskit voivat olla sekä koulutusorganisaation sisäisistä että ulkoisista syistä johtuvia.
‒ Maineriskejä aiheutuu erityisesti ristiriitaisista odotuksista ja tavoitteista, kuten koulutuksellisten ja tutkimuksellisten tavoitteiden välisestä jännitteestä, sekä jännitteestä alueellisten kehittämistavoitteiden ja kansainvälistymistavoitteiden välillä.
Tutkimuksen kohteena olleen maisteriohjelman tarkastelu osoitti, että johdonmukaisen brändiviestinnän näkökulmasta maisteriohjelman maineenhallinnalle haasteita aiheutuu monimutkaisesta brändiarkkitehtuurista ohjelmaa järjestävien yliopistoyksiköiden toimiessa alueellisessa yliopistokeskuksessa.
Väitöstutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostavat 28 haastattelua monitieteisen maisteriohjelman sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien edustajille, kysely maisteriohjelman opiskelijoille sekä havainnointi.

 

 

Perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Porin yliopistokeskus, auditorio 125, Pohjoisranta 11 A, Pori) julkisesti tarkastettavaksi KTM Kati Suomen väitöskirja Brändi-identiteetin ja brändin maineen johtaminen ‒ Tapaustutkimus suomalaisen korkeakoulutuksen kontekstissa. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Saila Saraniemi Oulun yliopistosta ja kustoksena yliopistotutkija Arja Lemmetyinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.
KTM Kati Suomi on syntynyt 1976 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Porin lyseon lukiosta 1995. Kauppatieteiden maisteriksi Suomi valmistui 2007 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä, jossa hän parhaillaan toimii tohtorikoulutettavana. Väitös kuuluu markkinoinnin alaan.


Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Kati Suomi väittelee 27.3.2015