Matkailu työllistää jopa 10 000 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Matkailu työllistää jopa 10 000 Satakunnassa ja Varsinais-SuomessaValtaosa Lounais-Suomen matkailutyöllisyydestä ja -tulosta syntyy Varsinais-Suomessa: lähes 8 000 henkilötyövuotta ja reilut 1,5 mrd €. Satakunnan matkailu saa aikaan yrityksiin 2 350...

Matkailu työllistää jopa 10 000 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Valtaosa Lounais-Suomen matkailutyöllisyydestä ja -tulosta syntyy Varsinais-Suomessa: lähes 8 000 henkilötyövuotta ja reilut 1,5 mrd €. Satakunnan matkailu saa aikaan yrityksiin 2 350 henkilötyövuotta ja runsaat 330 milj. €.

Matkailun merkitys maakuntien talouksille on nykyään huomattava ja kasvava. Vuonna 2011 kokonaismatkailutulon osuus yrityssektorin liikevaihdosta on Lounais-Suomessa 4,2 %.

Molemmissa maakunnissa matkailuala on hyvin työllistävä. Satakunnassa jokainen matkailuun välittömästi liittyvä yrityssektorin liikevaihtomiljoona synnyttää 7,3 kokopäiväistä työpaikkaa ja Varsinais-Suomessa vastaavasti 5,8.
Malli tuo ratkaisun matkailualan mittaamiseen

Matkailun aluevaikutusten arviointi on haastavaa, koska matkailu ei muodosta yhtä toimialaa. Alueellista matkailutuloa ja -työllisyyttä mitataan Suomessa ja myös muualla hyvin vaihtelevin menetelmin. Useat mallit perustuvat merkittävältä osin kyselyaineistoihin tai muutoin työläästi päivitettäviin yksittäisiin tutkimuksiin.

Alueellisen matkailun laskentamalli luo panos-tuotostaulukoihin, Tilastokeskuksen tilastoihin ja talousteoriaan perustuvan yhtenäisen menetelmän, jolla voidaan arvioida ja päivittää eri alueiden matkailun vaikutuksia vuosittain yhteneväisesti.

Alueellisen matkailun laskentamallia sovellettiin nyt 3. kerran Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seudun kuntien matkailuvaikutusten arviointiin. Mallilla laskettiin nyt ensimmäisen kerran vuosien 2011 ja 2012 matkailuvaikutukset Varsinais-Suomelle ja Turun seudulle. Mallia on tarkoitus laajentaa myös muihin maakuntiin.

Tutkimusohjelmaa ovat rahoittaneet vuodesta 2011 lähtien Prizztech Oy, Porin Seudun Matkailu Oy (MAISA) sekä vuodesta 2012 Varsinais-Suomessa matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskustoiminnan klusteriohjelman koordinoinnista vastaava Turku Touring sekä Lounaisrannikon yhteistyöhanke (LOURA).

Tarkemmat tulokset: www.satamittari.fi