Tekesin Liideri-tutkimusrahoitusta kauppakorkeakoulun Porin yksikköön

Tekesin Liideri-tutkimusrahoitusta kauppakorkeakoulun Porin yksikköönUutta liiketoimintaa kehitetään yhä enemmän yritysten välisissä verkostoissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelun tuottajan ja asiakkaan välinen raja-aita hämärtyy....

Tekesin Liideri-tutkimusrahoitusta kauppakorkeakoulun Porin yksikköön

Uutta liiketoimintaa kehitetään yhä enemmän yritysten välisissä verkostoissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelun tuottajan ja asiakkaan välinen raja-aita hämärtyy. Liiketoimintaverkostoissa on aktiivisesti mukana myös konsultteja ja muita yrityskehittäjiä. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima viiden yliopiston yhteistyöprojekti tuottaa uutta tietoa liiketoiminnan yhteiskehittämisen käytännöistä näissä verkostoissa. Tutkimuksen tuloksena syntyy käytännönläheistä työkaluja, sekä tietoa siitä miten yhteiskehittämisen käytäntöjä voidaan muokata ketterämmiksi ja vahvemmin arvoa tuottaviksi.

Liideri-haussa oli kaikkiaan reilut 70 tutkimushakemusta ja rahoitusta oli varattuna kokonaisuudessaan 3 miljoonaa euroa. Nyt rahoitetun kaksivuotisen tutkimusprojektin yhteisbudjetti on noin 900 000 euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on 60 %. Loput rahoituksesta tulee pääosin osallistuvilta yliopistoilta.

Koko hankekokonaisuuden koordinaattorina ja Porin yksikön osahankkeen johtajana toimii professori Ulla Hytti kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Projekti käynnistyy 1.1.2014.

Lisätietoa:
Yrittäjyysprofessori Ulla Hytti
gsm 040 5409 112
email ulla.hytti[at]utu.fi