Mervi Vähätalolle parhaan väitöskirjan palkinto

Hallinnon Tutkimuksen Päivillä 24.11.–25.11.2016 Kuopiossa jaettiin ensimmäistä kertaa parhaan väitöskirjan palkinto. Parhaan väitöskirjan palkinnon sai Mervi Vähätalo Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä väitöskirjallaan "Modularity in...

Hallinnon Tutkimuksen Päivillä 24.11.–25.11.2016 Kuopiossa jaettiin ensimmäistä kertaa parhaan väitöskirjan palkinto.

Parhaan väitöskirjan palkinnon sai Mervi Vähätalo Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä väitöskirjallaan "Modularity in Health and Social Services: Perspectives on Organization and Management". Mervi Vähätalo työskentelee tutkijatohtorina Porin yliopistokeskuksessa. Vähätalon väitöskirjan on ohjannut dosentti Tomi J. Kallio.

Perusteina valinnalle arviointiraati totesi:
”Teoreettisesti hyvin perusteltu, innovatiivinen ja erittäin ajankohtainen tutkimus. Tekijä etenee tutkimuksessaan kurinalaisesti ja loogisesti – nivoen organisaatiotutkimuksen ja taloustieteen käsitteistöt saumattomasti yhteen. Artikkelit ovat julkaistu hyvissä ja asiallisissa lehdissä. Ne tuottavat uutta tietoa erityisesti modulaarisuuden mahdollisuuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa. Tutkimus lisää tietämystä sosiaali- ja terveyspalvelujen prosessimaisuudesta ja prosessien osien integroinnin vaikeudesta."

Palkinnon tarkoituksena on erityisesti kannustaa tutkijan uran alkupuolella olevia tutkijoita. Palkintoa jaettaessa huomioitiin Suomessa 1.1.2014–1.11.2016 välisenä ajankohtana valmistuneet väitöskirjat. Kilpailuun osallistuivat hallintotieteellisessä tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa hallinto-, organisaatio- tai johtamistieteellisestä teemaa käsittelevät tutkimukset.

Lisätietoja:
Mervi Vähätalo mervi.vahatalo@utu.fi

mervi vähätalo