Neljä mielenkiintoista vierailuluentoa helmikuussa Porin yliopistokeskuksessa

Tampereen yliopiston Porin yksikön järjestämät luennot perustuvat tuoreisiin väitöskirjoihin ja lisensiaatintutkimuksiin.

Luennoitsijat ovat Tampereen yliopistossa työskenteleviä tai sieltä valmistuneita eri alojen tutkijoita.

Vierailuluennot pidetään tiistaisin Porin yliopistokeskuksen luokassa 107 (Pohjoisranta 11 A)

Luennot ovat kaikille avoimia, tervetuloa!

OHJELMA:

ti 5.2.2013 klo 16-17.30 Redefining Patterns of Transition
YTT AURELIE MARY
The Illusion of the Prolongation of Youth - Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students: http://tampub.uta.fi/handle/10024/66950  

ti 12.2. klo 16.30-18 Isyyttä alihankintana
YTL RISTO KOIVUMÄKI
Isyyttä alihankintana - Narratiivinen analyysi sijaisisänä toimivien miesten identiteetin rakentumisesta.

ti 19.2. klo 16-17.30 Vankeus elämänkulussa - perhesuhteet vankeinhoidon käytännöissä
YTM ROSI ENROOS
Vankila lapsuudessa – lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää.

ti 26.2. klo 16-17.30 Vanhuus, sukupuoli ja elämänkulku
KT HANNA OJALA
esim. Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/66690

Lisätiedot:
Riikka Korkiamäki
riikka.korkiamaki(at)uta.fi
puh. 050 433 6299