Ossi Eskeliselle YKY-yhteiskunnassa -palkinto

Yliopistonlehtori Ossi Eskelinen on vastaanottanut Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKYn)  "YKY-yhteiskunnassa" -palkinnon merkityksellisestä ja näkyvästä toiminnastaan Porin kaupungissa ja koko Satakunnassa tuoden YKYn...

Yliopistonlehtori Ossi Eskelinen on vastaanottanut Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKYn)  "YKY-yhteiskunnassa" -palkinnon merkityksellisestä ja näkyvästä toiminnastaan Porin kaupungissa ja koko Satakunnassa tuoden YKYn tieteellisen osaamisen osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Palkinto myönnettiin syyslukukauden 2016 lopussa järjestetyssä juhlassa, joka oli samalla viimeinen YKYn oma tilaisuus. Vuoden 2017 alussa Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY) ja Terveystieteiden yksikkö (HES) yhdistyivät Yhteiskuntatieteiden tiedekunnaksi (SOC), johön myös Tampereen yliopiston Porin yksikkö kuuluu.

Esimerkkejä Eskelisen johtamista merkittävistä kehittämis- ja arviointitutkimushankkeista ovat ”Lasta lyömätön Satakunta” ja ”Paremmaksi Poriksi – kaupungin turvallisuuskysymysten tarkastelu”, joiden myötä yliopistoyksikön, kaupungin, alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä toimivien ammattilaisten, kuten lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden, sekä kaupunkisuunnittelijoiden ja poliisin edustajien välille on rakentunut jatkuva ja säännöllinen yhteistyö.

Ossi Eskelinen nauttii alueen toimijoiden keskuudessa suurta luottamusta yhteiskuntatieteellisenä asiantuntijana. Tästä osoituksena Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kutsui hänet keväällä 2016 alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista suunnittelevan monitoimijaisen työryhmän, SataSoten rajapintatyöryhmän, puheenjohtajaksi.

Yli 12-vuotisen toimintansa aikana Tampereen yliopiston Porin yksikössä Ossi Eskelinen on verkostoitunut erinomaisesti Satakunnan alueella ja toimii verkostojensa kautta keskeisenä tutkimustiedon ja -tarpeiden välittäjänä kentän, yliopiston ja yliopistokeskuksen kesken.

Tällä hetkellä Ossi Eskelinen toimii työelämäkoordinaattorina/yliopistonlehtorina EAKR-rahoitteisessa kolmivuotisessa Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) -hankkeessa, jonka keskeisenä tehtävänä on edistää alueellista tiede-käytäntö -yhteistyötä yhteiskuntatieteiden aloilla.

 

Lisätietoja:
Ossi Eskelinen