Osuuskauppatoiminnalla merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia Satakunnassa

Tuoreen tutkimuksen mukaan osuuskauppatoiminnalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia Satakunnassa.  Tutkimus on ensimmäinen selvitys paikallisten osuuskauppojen aluetaloudellisista tulo-, työllisyys- ja verotulovaikutuksista. Turun yliopiston...

Tuoreen tutkimuksen mukaan osuuskauppatoiminnalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia Satakunnassa.  Tutkimus on ensimmäinen selvitys paikallisten osuuskauppojen aluetaloudellisista tulo-, työllisyys- ja verotulovaikutuksista.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä tehdyssä tutkimuksessa rakennettiin alueellinen kerroinmalli, jolla tarkasteltiin Satakunnan osuuskaupan aluetaloudellisia vaikutuksia. Osuuskauppojen aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole aiemmin tutkittu vastaavalla numeraalisella menetelmällä.

Tutkimuksessa arvioitiin Satakunnan Osuuskaupan toiminnan aluetaloudellisen toiminnan merkittävyyttä erityisesti sen työllistävyyden ja tulonmuodostuksen häiriöherkkyyden sekä kaupanalan alueellisuuden suhteen käyttäen aineistoa, joka kuvastaa Osuuskaupan päivittäistä liiketoimintaa ja viime vuosien investointitoimintaa.

Tutkimuksen mukaan Satakunnan Osuuskaupan keskeiset toimialat (kaupan sektori, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä matkailu) ovat sellaisia liiketoimintoja, jotka lisäävät aluetalouden resilienssiä eli kykyä selviytyä talouden liiketoimintaympäristön häiriöistä, kuten nykyisestä talouskriisistä.

– Liiketoimintaympäristön dynamiikka on voimistumassa, ja alueellisella sekä toimialojen sisäisellä resilienssikyvyllä tulee olemaan kasvava rooli alueiden menestymisen suhteen. Satakunnan Osuuskaupalla voi olla tässä liiketoiminnallista merkitystään suurempi aluetaloudellinen rooli. Kyse on niin sanotusta ulkoisvaikutuksesta eli Osuuskauppa stabiloi myös muiden yritysten ja kotitalouksien liiketoimintaympäristöä, kertoo tutkimuksen kauppakorkeakoulun Porin yksikössä laatinut Ari Karppinen.

Tutkimus esittelykalvoineen on julkaistu osoitteessa www.satamittari.fi/tutkimuksia. Raportissa on yksityiskohtaisia tuloksia liittyen muun muassa Osuuskaupan investointien ja liiketoiminnan tulo- ja työllisyysvaikutuksiin sekä sen paikallisverotulovaikutuksiin.

Lisätietoja:
tutkija Ari Karppinen, p. 050 318 7605, ari.karppinen@utu.fi
tutkimusjohtaja Ulla Hytti, p. 040 540 9112, ulla.hytti@utu.fi

Karppinen, Ari (2016): Satakunnan Osuuskaupan aluetaloudelliset vaikutukset. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön  julkaisusarja A, A54/2016.