Pelillistämisen professuuri kiinnosti USA:ta ja Aasiaa myöten

Kaikkiaan 23 korkeatasoista tutkijaa haki Tampereen teknillisessä yliopistossa avoinna ollutta TTY:n ja Turun yliopiston yhteistä pelillistämisen professuuria. Hakijoista 5 on naisia ja 18 miehiä.Pelillistämisen professori harjoittaa ja ohjaa...

Kaikkiaan 23 korkeatasoista tutkijaa haki Tampereen teknillisessä yliopistossa avoinna ollutta TTY:n ja Turun yliopiston yhteistä pelillistämisen professuuria. Hakijoista 5 on naisia ja 18 miehiä.

Pelillistämisen professori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta, seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professuuri syventää edelleen yliopistojen yhteistyötä ja edistää tieteidenvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä Porin yliopistokeskuksessa, jossa on jo entuudestaan vahvaa digitaalisen teknologian ja pelillistämisen osaamista.
Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä.
 
Lisätietoja:
Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta, p. 040 826 2910

***

Professorship of Gamification attracted internationally

Altogether 23 high standard researchers applied for a tenure track position in the area of Gamification. Five of the applicants are female and eighteen are male.

The tenure track position is shared between Tampere University of Technology and the University of Turku. It supports the co-operation in teaching and research in the area of gamification between the two universities.

Gamification means applying game dynamics and mechanics in different contexts, such as web services, education and work life.


More information:
Director of UCPori Jari Multisilta, p. 040 826 2910