Pohjanlahden teemavuoden kysely (vastaa 15.12. mennessä)

Pohjanlahdelle suunnitellaan omaa teemavuotta. Teemavuoden lähtökohtana on nostaa tietoisuutta Pohjanlahden alueen vahvuuksista, mahdollisuuksista ja erityispiirteistä. Parhaimmillaan teemavuosi parantaa alueen omaa identiteettiä, lisää sisäistä...

Pohjanlahdelle suunnitellaan omaa teemavuotta. Teemavuoden lähtökohtana on nostaa tietoisuutta Pohjanlahden alueen vahvuuksista, mahdollisuuksista ja erityispiirteistä. Parhaimmillaan teemavuosi parantaa alueen omaa identiteettiä, lisää sisäistä yhteistyötä ja tuo Pohjanlahden esiin kansainvälisesti. Teemavuosi on sateenvarjo, joka voi kattaa monia eri aloja ja aihepiirejä – millaisia aiheita sinä nostaisit esiin Pohjanlahdesta? Tämä kysely kerää ideoita ja kartoittaa näkemyksiä Pohjanlahden teemavuodesta, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin alueen tarpeisiin.

Pohjanlahden teemavuoden kantaviin teemoihin voi vaikuttaa vastaamalla kyselyyn! Vastausaikaa on 15.12.2015 asti.

Pohjanlahden teemavuoden ajankohta määräytyy tarkempien suunnitelmien selkiytyessä. Alustavasti teemavuotta on ehdotettu pidettävän kesästä kesään 2017-2018. Merialuekohtaisia teemavuosia on pidetty Saaristomerellä 2006, Selkämerellä kesästä kesään 2007-2008 ja Suomenlahdella 2014. Nämä ovat nostaneet esiin merialueiden kulttuuria ja erityispiirteitä sekä pyrkineet lisäämään ympäristötietoisuutta. Selkämeren teemavuosi vaikutti osaltaan Selkämeren kansallispuiston perustamiseen perustettiin. Ympäristötutkimukseen liittyviä teemavuosia on vietetty 1990-luvulla: Pohjanlahtivuosi vuonna 1991 Suomen ja Ruotsin yhteistyönä sekä Suomenlahtivuosi vuonna 1996. Ajatus elinkeinoelämäpainotteisen Pohjanlahtivuoden järjestämisestä esitettiin ensimmäisen kerran 2013 Raumalla ”Meremme tähden – vaikuta paikallisesti” –seminaarissa.

Uuden Pohjanlahden teemavuoden tieteellisen perustan luo 2015 käynnistynyt SmartSea-hanke. Se on Ilmatieteen laitoksen koordinoima, Pohjanlahden kestävän hyödyntämisen mahdollisuuksia tutkiva hanke, joka on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta "Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi" –tutkimusohjelmasta. SmartSea-hankkeen tavoitteena on tukea Pohjanlahden seudun merialan elinkeinotoiminnan kasvua. Pohjanlahti on merkittävä resurssi mm. kalankasvatuksen ja tuulivoiman näkökulmasta, ja myös Pohjanlahden geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen on mahdollista.

Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus toteuttaa oheisen Pohjanlahden teemavuoden esiselvitykseen liittyvän kyselyn. Selvityksen ovat tilanneet Lapin liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto.

Kyselyn vastaukset käsitellään raportoidessa anonyymisti, mikäli vastaaja ei erikseen ilmoita haluavansa nimeään tuotavan esiin