Pohjoismaiset tutkijat etsivät keinoja kulttuuriympäristön suojelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamiseen

Pohjoismaiset tutkijat etsivät keinoja kulttuuriympäristön suojelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamiseenPohjoismaiset asiantuntijat tapaavat Helsingissä 27.–28. maaliskuuta keskustellakseen muun muassa ilmaston- muutoksen nykyhetken...

Pohjoismaiset tutkijat etsivät keinoja kulttuuriympäristön suojelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamiseen

Pohjoismaiset asiantuntijat tapaavat Helsingissä 27.–28. maaliskuuta keskustellakseen muun muassa ilmaston- muutoksen nykyhetken vaikutuksista kulttuuriympäristöihin.

CERCMA-hankkeessa (Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaptation) etsitään keinoja sovittaa kulttuuriympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen hillintä Pohjoismaissa. Hanketta koordinoi Porin yliopistokeskuksessa toimiva Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma.

Hankkeen keskeiset sisällöt käsittelevät rakennussuojelua, rakennetun ympäristön suunnittelua ja kulttuurimaiseman hoitoa. Hankkeessa tarkastellaan:
Miten rakennusten energiakorjaus voidaan parhaiten yhdistää perinteisiin rakennustekniikoihin ja -materiaaleihin? Miten kestävän yhdyskuntarakenteen tavoittelussa voidaan hyödyntää perinteistä kaupunkirakennetta ja historiallisia puistoja? Miten kulttuurimaisema voi tukea vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja?

Näitä kysymyksiä käsitellään pohjoismaisessa asiantuntijatapaamisessa Helsingissä 27.–28. maaliskuuta, ja hankkeen tulokset raportoidaan myöhemmin Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisusarjassa.


Tuoretta tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta

Asiantuntijatapaaminen sisältää yhteisen seminaariosuuden ja kolme työpajaa, joissa etistään keinoja sovittaa yhteen kulttuuriympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen hillintä Pohjoismaissa.

Tapaaminen käynnistyy yhteisellä seminaariosuudella 27.3. klo 10.00–12.00. Seminaariosuuden avaa professori Markku Rummukainen Lundin yliopistosta. Hän kertoo ajankohtaisista tutkimustuloksista liittyen ilmastonmuutokseen ja viimeisimpään hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttiin.

Seminaarissa puhuvat myös professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma), osastonjohtaja Mikko Härö (Museovirasto), vanhempi tutkija Marte Boro (Riksantikvaren), kemisti Kaj Thuresson (Riskantikvarieämbetet), Cultural Heritage Manager of Southern Iceland Uggi Ævarsson, (Minjastofnun Islands) ja aluepäällikkö Poul Klentz Larsen (Tanskan kansallismuseo)


Lisätietoja:
professori Maunu Häyrynen
040 864 9406, mauhay(at)utu.fi

projektikoordinaattori Laura Puolamäki
040 574 0749, llpuol(at)utu.fi

Tapahtuman ohjelma: http://cercma.wordpress.com/