Pointer ja ainejärjestöt järkyttyneitä Porin tiedekirjaston henkilöstövähennyksestä

Pointer ja ainejärjestöt järkyttyneitä Porin tiedekirjaston henkilöstövähennyksestäKANNANOTTO 31.10.2014 PORILAISET OPISKELIJAT HUOLISSAAN TTY:N KIRJASTON RAKENNEMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA PORIN TIEDEKIRJASTOON Porin yliopistokeskuksen...

Pointer ja ainejärjestöt järkyttyneitä Porin tiedekirjaston henkilöstövähennyksestä

KANNANOTTO
31.10.2014PORILAISET OPISKELIJAT HUOLISSAAN TTY:N KIRJASTON RAKENNEMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA PORIN TIEDEKIRJASTOON


Porin yliopistokeskuksen opiskelijajärjestöjen edustajat ovat huolissaan Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston päätöksestä vähentää rakennemuutoksen yhteydessä Porin tiedekirjastosta 1/3 henkilökunnasta. Hämmennystä aiheuttaa myös Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston tapa viedä asiaa eteenpäin täysin ilman opiskelijamielipiteiden huomioonottamista. Mikä kummallisinta Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston edustaja ei maanantaina 27.10.2014 järjestetyssä opiskelijatilaisuudessa kyennyt mainitsemaan ainuttakaan tehtävää, joka tulisi Porin tiedekirjastosta leikkauksien myötä katoamaan. Opiskelijoiden omatoimisuuden lisääntyminen on Porin tiedekirjaston kohdalla täysin kelvoton peruste, sillä opiskelijat käyttävät jo nyt omatoimisesti mm. laina-automaattia. Lisäksi opiskelijat pitävät kohtuuttomana henkilökuntavähennyksen määrää verrattuna Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston vastaaviin vähennyksiin; Porista lähtee 1/3, Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston henkilökuntaa lisätään. Suhteellinen henkilöstön vähentäminen koskettaa tarpeettoman paljon juuri Porin tiedekirjastoa, joka siis palvelee koko Porin yliopistokeskusta, ei pelkästään TTY:a.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat pyytävät huomioimaan Porin tiedekirjaston erikoisluontoisen aseman Porissa. Tiedekirjasto on alueen ainoa yliopistokirjasto. On myös hyvä huomioida, että Porin Puuvillaan aukeaa 30.10.2014 Satakunnan suurin ostoskeskus, joka tulee varmasti vaikuttamaan kirjaston käyttäjäprofiiliin ja käyttäjien tarpeisiin. Näihin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan henkilöstöleikkauksilla. On tärkeää nähdä ympäristön monipuolistuminen mahdollisuutena myös Tampereen teknillisen yliopiston kirjastolle.

Porin tiedekirjaston henkilöstövähennyksiä ei pystytä perustelemaan kirjaston käyttöasteen muutoksella. Porin yliopistokeskuksen kehittymisen myötä kirjaston asiakaskunta ja palvelut muuttuvat, mutta tämä ei tarkoita, että työmäärä kirjastossa vähenisi. Päinvastoin esimerkiksi kampusratkaisujen myötä tiedekirjaston asiakaskunta tulee lähivuosina todennäköisesti kasvamaan. Opiskelijoiden on vaikea nähdä, miten Porin tiedekirjasto tulee jatkossa palvelemaan kaikkia asiakkaita ainoastaan kahden työntekijän voimin. Esimerkkitilanteessa toinen työntekijä opastaa uusia opiskelijoita infopäivässä ja toinen on sairaana. Kuka hoitaa asiakaspalvelua ja muita kirjaston päivittäisiä tehtäviä?

Opiskelijayhdistykset ovat tyrmistyneitä Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköiden tiedottamisen olemattomuudesta. Ovatko palveluista maksavat yliopistoyksiköt tietoisia henkilöstöleikkauksista ja niiden vaikutuksesta maksamiensa palveluiden laatuun. Opiskelijat ovat huolissaan etenkin porilaisille opiskelijoille tärkeiden kaukolainapalveluiden tulevaisuudesta. Porin tiedekirjaston käyttäjät tekevät vuosittain noin 300 kaukolainausta eivätkä ole valmiita tinkimään palvelun laadusta. Näkisimme, että palvelun laadun heikentyminen voi suoranaisesti vaikuttaa jopa Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden valmistumisnopeuteen.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä Porin tiedekirjaston nykyisiin palveluihin ja palvelun laatuun. Laadukkaat kirjastopalvelut tulee taata kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille huomioon ottaen eri yksiköiden tarpeet.Porin yliopistokeskuksessa toimivien opiskelijajärjestöjen puolesta


Porissa 31.10.2014

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry

Riikka Suomilammi                       
Puheenjohtaja            

Juho Parikka
Varapuheenjohtaja

Porin Kylterit PorKy ry
Roosa Joenpolvi
Puheenjohtaja

Porin Teekkarit PoTka
Nadia Tammi
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Kulma ry
Tiina Tommila
Varapuheenjohtaja

Utopia ry
Larri Kauppila
Puheenjohtaja