Porin JOKO-johtamiskoulutus käynnistyy syksyllä jo 30. kerran.

Porin JOKO on tarkoitettu organisaatioiden avainhenkilöille esimiestaitojen vahvistamiseen, strategisen ajattelun kehittämiseen sekä liikkeenjohdollisten tietojen ja taitojen täydentämiseenKoulutus käynnistyy 18.9.2015 järjestettävällä ...

Porin JOKO on tarkoitettu organisaatioiden avainhenkilöille esimiestaitojen vahvistamiseen, strategisen ajattelun kehittämiseen sekä liikkeenjohdollisten tietojen ja taitojen täydentämiseen

Koulutus käynnistyy 18.9.2015 järjestettävällä orientaatiotilaisuudella. Ohjelman valmennusjaksot sijoittuvat ajalle syyskuu 2015 – toukokuu 2016. Valmennusmenetelminä ovat asiantuntijaluennot, teemakeskustelut, ryhmätyöt ja case-harjoitukset sekä itsenäiset soveltavat tehtävät, joita tukee ajankohtainen johtamiskirjallisuus. Lisäksi ohjelman aikana tehdään opintomatka Prahaan.

Ohjelman laajuus on yhteensä 25 opintopistettä ja se suoritetaan työn ohella. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 21, joista 3 toteutetaan Prahaan suuntautuvalla opintomatkalla. Ohjelman aikana laaditaan myös JOKO-kehittämistehtävä.


Lue lisää