Porin yliopistokeskuksen toimintakertomus 2015 on ilmestynyt

Porin yliopistokeskuksen toimintakertomus vuodelta 2015 on ilmestynyt.Porin yliopistokeskuksen vuosi 2015 on ollut uuden toiminnan ja tekemisen vuosi. Monitieteisen tutkimuksen ja kansainvälisyyden edistäminen ovat antaneet suuntaa yliopistokeskuksen...

Porin yliopistokeskuksen toimintakertomus vuodelta 2015 on ilmestynyt.

UCPori toimintakertomus 2015

Porin yliopistokeskuksen vuosi 2015 on ollut uuden toiminnan ja tekemisen vuosi. Monitieteisen tutkimuksen ja kansainvälisyyden edistäminen ovat antaneet suuntaa yliopistokeskuksen yhteiselle tekemiselle. Tammikuussa käynnistettiin Get Together -tilaisuudet, joissa jatko-opiskelijat ja tutkijat esittelivät tutkimusaiheitaan ja keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista. Myös yritysyhteistyöhön tuotiin uutta Pulmaperjantain muodossa. Kansainvälistä yhteistyötä päätettiin lisätä käynnistämällä UCPori Visiting Scholar -ohjelma. Sen tavoitteena on avata ovia kansainvälisten tutkijavieraiden hakeutumiseen Porin yliopistokeskukseen.

Kesällä SuomiAreenan yhteydessä Länsi-Suomen Osuuspankki ilmoitti lahjoittavansa miljoona euroa Satakunnassa toimiville yliopistoille. Lahjoitus osoittaa, että yliopistokeskuksen toiminnalla on vankka alueen tuki. Samalla lahjoitus kannustaa Porin yliopistokeskuksessa toimivia yliopistoja aktiiviseen ja aluetta palvelevaan toimintaan.

Suomalaisten yliopistojen rahoitustilanne on heikkenemässä koko maassa, ja tilanne heijastuu myös Porin yliopistokeskuksen yksiköiden toimintaan. Vaikka kustannuksia joudutaan katsomaan tarkemmin, niin vuosi 2015 oli taloudellisesti hyvä. Varsinkin kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus koko rahoituksesta nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti voidaan mainita se, että Tampereen yliopiston Riikka Korkiamäki ja Tampereen teknillisen yliopiston Kristian Kiili onnistuivat saamaan monivuotisen Suomen Akatemian henkilökohtaisen tutkimusrahoituksen. Porin kaupungin rahoitus yliopistokeskuksen vuoden 2015 rahoituksesta oli erittäin merkittävä, yhteensä 21 %.

Yliopistokeskuksen valmistuvien maisterien ja diplomi-insinöörien määrä nousi hieman vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2015 yliopistokeskuksesta valmistui 198 maisteria tai diplomi-insinööriä ja viisi tohtoria. Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto ilmoittivat syksyllä perustavansa yhteisen Pelillistämisen professuurin Porin yliopistokeskukseen. Professuurin tarkoituksena on tutkia, miten pelien ja pelaamisen parhaita ominaisuuksia voidaan hyödyntää työelämässä. Esimerkkinä pelillistämisestä voidaan tarkastella työelämässä olevia kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmän kautta voidaan asettaa tavoitteita, ja tietyn seurantajakson aikana saavutetuista tavoitteista voidaan palkita. Tavoitteet ja palkinnot ovat elementtejä, joita hyödynnetään lähes kaikissa peleissä. Pelillistämisen keinoin työtehtävistä voidaankin saada kiinnostavampia ja motivoivampia, ja samalla työn tuottavuus nousee. Porin yliopistokeskus on nostanut pelillistämisen yhdeksi tutkimuksen painoalaksi.

Tutustu koko toimintakertomukseen Issuu-palvelussa.