Porin yliopistokeskuksen Wappumatineassa palkittiin ansioituneita ja skoolattiin keväälle

Yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit juhlistivat akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle Wappumatineassa Porin Raatihuoneen juhlasalissa vappuaattona. Tilaisuudessa palkittiin joukko ansioituneita henkilöitä.

Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä sai 8 ehdotusta lukuvuoden 2017-2018 opetusteko -palkinnon saajaksi. Erinomaisista ehdotuksista palkinnonsaajaksi valittiin opiskelijoiden esityksestä yksimielisesti Porin yliopistokeskuksen kv-palvelut. Kv-palveluita hoitavat Porissa Kimmo Ahonen (TTY) ja Anu Lähteenmäki-Uutela (TY TuKKK). Valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että Porin yliopistokeskuksen kv-palveluiden henkilökunta on työlleen omistautunutta. Kv- toimisto on hoitanut kiitettävästi ja laaja-alaisesti opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyviä asioita. Erityistä kiitosta saavat kv-toimiston henkilökunnan vetämät luennot, joilla tutustutaan suomalaiseen kulttuurin aina avantouinnista retkiluisteluun. Kiitosta Porin yliopistokeskuksen kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ansaitsevat myös kv-tutorit Aleksi Olander, Christian StrömSonja LautamattiZagryda Sandholm, Roosa Myllyharju, Juha-Pekka Karppanen ja Elsa Olkkonen.Vuoden 2017 opinnäytetyönä palkittiin Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijan Niko Erkintalon opinnäytetyö A Software Toolbox for Network Analysis of Multichannel Electroencephalogram and its Application to Monitoring Brain Function in the Intensive Care Unit. Erkintalon diplomityössä kehitetään uusia menetelmiä aivovauriopotilaiden monitorointiin teho-osastolla. Työ perustuu 30 aivovauriopotilaan monikanavaisen aivosähkökäyrän pitkäaikaisrekisteröinteihin, jotka on rekisteröity TYKS:in teho-osastolla. Kerätty potilasdata on Suomessa ainutlaatuista. Aineiston analyysia on toteutettu yhteistyössä potilasmonitorointilaitteita kehittävän GE Healthcare Finland Oy:n sekä TYKS:n kanssa. Työ on erittäin korkeatasoinen sekä käytettyjen menetelmien että sovellusalueen kuvauksen osalta. Työn kirjallisuuskatsaus on erittäin laaja ja monitieteinen käsittäen lähteitä lääketieteen (neurofysiologian), tietoisuuden tutkimuksen, matemaattisen analyysin, ohjelmistoarkkitehtuurien sekä tilastotieteen alueilta.

Vuoden alumni 2018 –tittelin sai filosofian maisteri Essi Lindberg. Essi on työurallaan näyttänyt, että humanistinen koulutus antaa edellytykset erilaisten työtehtävien hoitoon. Maisemantutkija on viimeiset 4 vuotta paneutunut nuorten talousasioiden hoitamiseen Nuorisosäätiön Mun talous -projektin projektikoordinaattorina. Hän on työskennellyt myös rasisminvastaisen Ole rohkea ja reilu - uskalla välittää! -juhlavuoden kampanjan koordinaattorina. Essi on idearikas ja monitaitoinen tekijä, joka ehtii mukaan kaikenlaisiin sivuprojekteihin, mm. kehittämään Facebook-yhteisöjä Facebook Communities Summit London -tapahtumassa. Hän on ollut myös aktiivisesti mukana kehittämässä yliopistokeskuksen alumnitoimintaa sen ensimmäisten vuosien aikana. Essiltä voimme kaikki ottaa mallia omannäköisen työuran rakentamiseen!
Essi Lindberg valmistui vuonna 2010 Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta pääaineenaan maisemantutkimus.