Porin yliopistokeskus valmistelee pelillistämisen professuuria

Porin yliopistokeskus ja Satakunnan korkeakoulusäätiö ovat neuvotelleet Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa pelillistämisen professuurin perustamisesta yliopistokeskukseen.Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja...

Porin yliopistokeskus ja Satakunnan korkeakoulusäätiö ovat neuvotelleet Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa pelillistämisen professuurin perustamisesta yliopistokeskukseen.

Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä.

- Porin yliopistokeskuksessa on jo entuudestaan vahvaa digitaalisen teknologian ja pelillistämisen osaamista. Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston yhteisenä hankkeena perustettava professuuri syventää osaltaan yliopistojen yhteistyötä ja edistää monitieteistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä yliopistokeskuksessa, toteaa yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta.

Professuuri on määrä täyttää vuoden 2016 alusta alkaen, mikäli tarvittava rahoitus saadaan kerättyä. 

- Satakunnassa on edelläkävijyyttä sekä pelialalla yleensä että pelillistämisen soveltamisessa yhteiskunnan eri osa-alueilla, muistuttaa Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja. Tavoitteena on, että erityisesti pelialan yritykset valtakunnallisesti lähtevät mukaan rahoittamaan professuuria.

Porin yliopistokeskus ja Satakunnan korkeakoulusäätiö järjestävät professuurin sisällöstä ja tavoitteista tilaisuuden alan toimijoille ja mukaan kutsuttaville to 21.5. klo 11.00 Porin yliopistokeskuksessa.

Lisätietoja:

Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta
gsm 040 826 2910, email jari.multisilta@ucpori.fi

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja
gsm 050 512 2571, email sampsa.kataja@jbeversheds.com 

Porin yliopistokeskus on 2 500 opiskelijan, 170 asiantuntijan ja neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Porin yliopistokeskuksen toimintaa koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto.

Satakunnan korkeakoulusäätiö tukee yliopistollista koulutusta sekä korkeakouluopetuksen ja tieteellisen tutkimustyön kehittämistä Satakunnassa hankkimalla lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä Porin yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden tieteelliseen tutkimustyöhön, opetuksen monipuolistamiseen ja kansainvälistymiseen.