Porin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat kantaesittää Puuvilla Lyyran

Porin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat kantaesittää Puuvilla LyyranPorin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat järjestävät lauantaina 9.3. juhlakonsertin, joka on samalla yksi Porin yliopistokeskuksen 10-vuotisjuhlan tapahtumista. Jokaisella...

Porin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat kantaesittää Puuvilla Lyyran

Porin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat järjestävät lauantaina 9.3. juhlakonsertin, joka on samalla yksi Porin yliopistokeskuksen 10-vuotisjuhlan tapahtumista.

Jokaisella itseään kunnioittavalla akateemisella yhteisöllä kuuluu olla oma kuoro. Näin ajatteli myös joukko Puuvillassa työskennelleitä ja opiskelleita henkilöitä. Kuoro aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa. Kuoron tavoitteiksi kirjattiin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemisen vahvistaminen Puuvillassa ja akateemisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen Satakunnassa. Laulunjohtajaksi saatiin aluksi teekkarihengellään akateemiseen kuoroperinteeseen sopiva silloinen Porin Mies-Laulun varalaulunjohtaja Pekka Peltonen. Vähitellen kuoron harjoituttaminen siirtyi nykyisen laulunjohtajan Harri Kedon vastuulle.

Porin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat on noin kahdenkymmenen hengen sekakuoro, joka usein esiintyy myös pienempänä ensemblena. Monelle kuoro on ollut jatkoa rakkaalle lauluharrastukselle, mutta monta se on myös päässyt vihkimään kuorolaulun saloihin. Kuoro on esiintynyt aktiivisesti Puuvillassa erilaisissa yliopistokeskuksen tilaisuuksissa ja myös Puuvillan ulkopuolella. Perinteiksi ovat nousseet karhun lakitus vappuna, joulumatinea ja keväällä järjestettävä yliopistokeskuksen lukuvuoden päättäjäiset, jota ennen kuoro piti myös omia kevätmatineoitaan.

Kuoron ohjelmistoon kuuluu klassisia suomalaisia kuorokappaleita ja akateemista kuoroperinnettä Gaudeamus Igiturista pöytälauluihin. Paikallista perinnettä pidetään yllä mm. laulamalla monien tietoisuuden ulottumattomiin jäänyt H. J. Nortamon suomennos Gaudeamus Igiturista. Kansanlauluja kuoro on laulanut aina Ahlaisista Afrikkaan ja vuonna 2011 kuoro oli Unicef-kummina.

Juhlakonserttia suunnitellessa kuoron sisällä syntyi rohkea ajatus tilausteoksen teettämisestä ja esittämisestä. Sanoittaja löytyi kuoron riveistä; Puuvillassa väitöskirjaa kirjoittava ja jokin aika sitten runokokoelmalla debytoinut Laura Puromies. Säveltäjäksi päätettiin kutsua porilainen huilisti ja säveltäjä Jukka-Pekka Lehto.

Teoksen alkuinnoittajana oli porilaisen kuoroaktiivin isoisänsä jäämistöstä löytämä Selin Palmgrenin vuonna 1936 säveltämä kellopelimelodia. Tämän alun perin Puuvillan kellotorniin tarkoitetun melodian kaiku on tavoitettavissa nyt kantaesityksensä saavassa teoksessa Puuvilla-Lyyra. Teos esittelee fragmentinomaisesti paikallishistoriaa karhuineen, hoveineen ja tehtaineen aina siihen saakka, kun Puuvillan seinät saivat suojiinsa akateemisen maailman. Puuvilla-Lyyra kuvaa yhden paikan kulttuuriperintöä, sen herättämiä aisteja, tunteita ja merkityksiä, jotka tuntuvat olevan jatkuvassa muutoksessa. Nyt Puuvilla-Lyyrassa soivat koneet ja koraali, mutta jos se olisi sävelletty viime kuukausina, kuka tietää, soisiko siellä myös paalutus ja juntta.

Porin yliopistokeskuksen Akateemisten Laulajien juhlakonsertti Porin Mies-Laulun talolla lauantaina 9.3 klo 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja:
Harri Keto, puh. 040 740 1802
Laura Puromies, puh. 040 590 3660
Jukka-Pekka Lehto, puh. 040 595 5075
Akateemiset Laulajat