Porin yliopistokeskuksen verkkolehti UCPoriNewsin nro 42 ilmestynyt

Porin yliopistokeskuksen verkkolehti UCPoriNewsin tuore numero on luettavissa yliopistokeskuksen www-sivuilla.

UCPoriNews nro 42 - 25.2.2013

Pääkirjoitus: Mitä vikaa Puuvillassa?
Satakunnan ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Juha Kämäri selvittää syitä, miksi Asema-aukio meni Kampus-kysymyksessä Puuvillan ohi. Kampus: Rehtorit eivät ottaneet kantaa sijaintiin
Rehtorikokouksessa 21. helmikuuta vierailleet emoyliopistojen rehtorit Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikosken johdolla olivat Kampus-lausunnoissaan varsin varovaisia. Kauppakorkeaan uusi maisteriohjelma
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä vuonna 2014 käynnistyvästä uudesta asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta kertoo seuraavassa yksikön johtaja Esa Puolamäki. Saksa on tuttu maa
Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula tarttui ensimmäisenä yliopistokeskuksesta Professoripoolin tutkimusapurahaan ja tutkii vuoden ajan Saksan kartanoita. Vihreä valo nesteytetylle maakaasulle
Turun yliopiston tuoreen selvityksen mukaan teollisuusvaltaisessa Satakuntassa on tarpeeksi kysyntäpotentiaalia nesteytetyn maakaasun tuonnille. Pointerille uudet vallanpitäjät
Pointer sai uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Mitä muutoksia tuore puheenjohtaja Eeva Louhela toimii Pointerin toimintaan? Murrosta museoon
Erilaiset projektit ovat mukavaa vaihtelua perinteiselle luennoilla istumiselle. Lotta Hannuksela ja Martti Koski kertovat, miten MURROS-näyttely syntyi Satakunnan Museoon. Gradujumitus katki
Päättötyön loppuun saattaminen tuottaa monille ongelmia. Opintopsykologi Saara Laitinen-Krispijn kertoo, miten Gradussa eteenpäin -ryhmässä pyritään löytämään ratkaisuja, jotka vauhdittavat graduprosessin etenemistä. Kuiluja Karjarannassa
Aalto-yliopiston Porin laitoksen lehtori Pia Euro kertoo, miten opiskelijat etsivät kuiluja tai välitiloja Porin Karjarannasta ”GAPS - between spaces” -kaupunkitilatyöpajoissa. Hyökkäystä ja puolustusta – Väitöstilaisuus jääkiekkotermein
Kari K. Liljan väitöskirja 'Differences in Organizational Cultures - a Challenge for IT-Projects' käsittelee organisaatiota, yrityskulttuuria ja projektijohtamista. www.ucpori.fi/verkkolehti