Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkijaksi Päivikki Kuoppakangas

Johtamisen ja organisoinnin yliopisto-opettaja Päivikki Kuoppakangas Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä julkistettiin Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2013 tutkijaksi TiedeAreena-tapahtumassa.

Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkijaksi Päivikki Kuoppakangas

Johtamisen ja organisoinnin yliopisto-opettaja Päivikki Kuoppakangas Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä julkistettiin Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkijaksi TiedeAreena-iltajuhlassa 27.9.2013. Kuoppakangas viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa kuntien hyvinvointialan organisaatiomallin valintaan vaikuttavista tekijöistä.

Yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä korosti tänä vuonna valinnassaan kansainvälisyyttä. Kuoppakangas on rakentanut ja johtanut vuodesta 2009 lähtien kansainvälistä monitieteistä professori ja -tutkijatiimiä, jonka tavoitteena on edistää tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen avulla vanhusten palvelujärjestelmiä Euroopan maissa. Vuosina 2010 — 2012 hän on myös tuottanut sisällön yhdeksään kansainväliseen monitieteiseen tutkijaseminaariin ja työpajaan.

Kuoppakangas on julkaissut viime vuosina useita artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa. Vuonna 2012 hän perusti yhdessä porilaiskollegansa Kati Suomen kanssa FLOW – tutkimusryhmän. Ryhmän tarkoituksena on edistää kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä sekä nuorten tutkijoiden kansainvälisten tutkimusartikkelien julkaisemista.

Lukiolaisten tiedekilpailun voitto Porin suomalaisen yhteislyseon lukioon

Iltajuhlassa palkittiin myös lukiolaisille suunnatun Akateeminen karhu -tutkimuskilpailun voittaja. Saara Välimaa Porin suomalaisen yhteislyseon lukiosta voitti kilpailun työllään ”Suupatogeenin DNA:ta sitovan pintaproteiinin luonnehdinta”. Välimaa toteutti tutkimuksensa yhteistyössä Turun Yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksen kanssa.

Hampaan kiinnityskudoksen sairaudet ovat hammaslääketieteen yleisimpiä kokonaisuuksia. Hoitomenetelmät ovat parodontiitin hoidossa edelleen rajalliset ja hoitovaste usein rajallinen. Välimaa käsitteli tutkimuksessaan yhden parodontiitissa esiintyvän bakteerin pintaproteiinin ominaisuuksia. Kyseinen pintaproteiini liitetään nykyään usein erityisesti nuorilla ja lapsilla esiintyvään parodontiitin agressiiviseen muotoon, jossa kudostuho on laajaa ja nopeaa.

Tutkielman arvioineen HLL Marianna Jaakkolan mukaan käytetyt menetelmät ja työvaiheet on selostettu yksityiskohtaisesti ja tulokset kirjattu hyvin. Laboratoriotöille oleellinen tutkimuksen toistettavuus toteutuu hyvin:

Työn lopussa oli käsitelty virhelähteet hyvin ja pohdittu myös niiden vaikutuksia tuloksiin. Ymmärrettävistä syistä näytesarjat olivat pienet, mikä lisäsi sattuman merkitystä, mutta tutkimustyö toimii silti hyvänä ensivaiheen tutkimuksena ja todistaa, että aihetta voisi tutkia enemmänkin. Mikrobien kyky muuntautua aiheuttaa jatkuvan tarpeen kehitellä uusia lääkkeitä. Saaran tutkimuksessa tehdyt havainnot tietyn pintaproteiinin roolista osana a.a:n DNA:n sisäänottoa vaikuttavat lupaavalta ja alan tutkimuksen kannalta kiinnostavalta, Jaakkola toteaa.

Porin yliopistokeskuksen Akateeminen karhu -tutkimuskilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, ja tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä. Kilpailutyö voi olla esim. keksintö, essee tai humanistisesti painottunut tutkimustyö, taiteellinen työ tai näyttely. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2008 lähtien.


Lisätiedot:

Päivikki Kuoppakangas
050 400 8087 | paivikki.kuoppakangas[at]utu.fi

Salla Siivonen
tutkimuksen johtoryhmän sihteeri, Porin yliopistokeskus
040 826 2915, salla.siivonen[at]ucpori.fi