Porin yliopistokeskus kymmenen vuotta 2013

Porissa toimineiden yliopistoyksiköiden yhteistyö tiivistyi vuoden 2001 alussa yliopistokeskuksen johtoryhmän aloittaessa toimintansa Porin kaupunginjohtajan johdolla.

Opetusministeriön työryhmä esitti samana vuonna, että Porissa tuolloin annetun yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen vakiinnuttua oli tarkoituksenmukaista kehittää yksiköiden toimintaa yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, Porin yliopistokeskukseksi.

Heinäkuussa 2002 allekirjoitettiin Porin yliopistokeskusta koskeva yhteistyösopimus yliopistojen kesken. Vuoden 2003 alusta otettiin käyttöön Porin yliopistokeskus -nimi ja uusi hallintomalli.

10-vuotista taivalta juhlistaa Porin yliopistokeskuksen Akateemiset Laulajat -kuoron kaikille avoin maksuton juhlakonsertti 9.3.2013 Porin Mieslaulutalolla ja lukuvuoden päättäjäisjuhla 17.5. Syksyllä juhlavuoden tapahtumat keskittyvät TiedeAreena-tapahtumaan 27.-28.9.

Opiskelijayhdistys Pointer ry perustettiin vuonna 1988. 25-vuotisjuhlavuosi huipentuu vuosijuhliin syksyllä. Kauppatieteilijöiden yhdistys Porin Kylterit juhlii kymmenvuotista taivaltaan 12.4. ja teekkareiden yhdistys PoTka marraskuussa.