POSOK-hankkeen seminaari tuo yhteen sote-alan asiantuntijat, ammattilaiset ja asiakkaat

Millaisena valinnanvapaus näyttäytyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille?Mikä on yksityisen ja kolmannen sektorin rooli tulevassa palvelujärjestelmässä?Entä mitä merkitystä on toimijoiden välisellä yhteistyöllä?Tampereen yliopiston Porin yksikkö...

Millaisena valinnanvapaus näyttäytyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille?
Mikä on yksityisen ja kolmannen sektorin rooli tulevassa palvelujärjestelmässä?
Entä mitä merkitystä on toimijoiden välisellä yhteistyöllä?

Tampereen yliopiston Porin yksikkö järjestää Porin yliopistokeskuksessa Palveluntuottajien mahdollisuudet ja uhat tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa -seminaarin torstaina 12.10.2017. Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä -hankkeen ajankohtainen seminaari kokoaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat, ammattilaiset ja asiakkaat kuulemaan ja keskustelemaan sote-uudistuksen vaikutuksista yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Mukana ovat muun muassa professori Heikki Hiilamo, Kelan muutosjohtaja Marjukka Turunen ja Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman. Lisäksi Tukholman Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos, erityisasiantuntija Anne Eriksson avaa kuulijoille Ruotsin kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon valinnanvapaudesta. Puheenvuoroissa kuullaan myös yrittäjien, järjestöjen ja palveluita käyttävien kansalaisten näkemyksiä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Seminaarin aikana tutustutetaan osallistujat myös Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) -hankkeen vastavalmistuneeseen verkkopalveluun, joka toimii informaatio- ja verkostoitumisalustana Satakunnan sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Seminaarin ohjelma

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) on Tampereen yliopiston Porin yksikön EAKR-hanke, joka on toiminut vuodesta 2015. Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla sekä tukemalla alueen toimijoiden verkottumista.

Tutustu tarkemmin POSOK-hankkeeseen:
http://www.uta.fi/yky/pori/posok.html

Lisätiedot:
Yliopistonlehtori Ossi Eskelinen
Ossi.Eskelinen@uta.fi
050 430 4469

Yliopisto-opettaja Erna Törmälehto
Erna.Tormalehto@uta.fi
050 430 2011