Professori Ulla Hytti yrittäjyyskasvatusverkoston johtoon

Professori Ulla Hytti yrittäjyyskasvatusverkoston johtoon Yrittäjyyskasvatuksen tieteellisen tutkimusseuran tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys järjestää vuosittain...

Professori Ulla Hytti yrittäjyyskasvatusverkoston johtoon

Yrittäjyyskasvatuksen tieteellisen tutkimusseuran tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys järjestää vuosittain valtakunnalliset yrittäjyyskasvatuspäivät.

Professori Ulla Hytti Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä nimitettiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2014-2015. Samassa yhteydessä päätettiin myöntää vuoden 2015 yrittäjyyskasvatuspäivien järjestäminen Poriin. Professori Hytti on yhdistyksen perustajajäseniä ja toiminut hallituksen varajäsenenä. Yrittäjyyskasvatus on yksi Hytin tutkimusalueita. Hytti toimii myös muissa yrittäjyyskasvatuksen luottamustehtävissä alueellisesti, mm. Satakunnan YES-tiimissä ja Ulvilan lukion yrittäjyyskasvatuksen ohjausryhmässä.

Yhdistyksen puheenjohtajuus antaa näköalapaikan yrittäjyyskasvatustoimintaan ja -tutkimukseen valtakunnallisesti, toteaa Ulla Hytti. Satakunta on yrittäjyyskasvatuksen toteuttajana monessa suhteessa kärkijoukoissa, joten vuoden 2015 yrittäjyyskasvatuspäivillä tätä osaamista on hienoa tuoda esiin.

Yrittäjyyskasvatuksen tieteellinen tutkimusseura on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jossa on noin sata jäsentä; yrittäjyyskasvatuksen tutkijoita, toteuttajia ja opettajia ympäri Suomea. Hytin lisäksi hallituksen muita jäseniä ovat professori Paula Kyrö Aalto-yliopistosta, professori Jaana Seikkula-Leino Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Turun yliopiston opettajakorkeakoulusta, KT Outi Hägg Aalto-yliopistosta, dosentti Tarja Römer-Paakkanen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, opetusneuvos Jussi Pihkala opetusministeriöstä ja dosentti Kari Ristimäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja Yrittäjyyskasvatuksen tieteellisestä tutkimusseurasta: www.yktt.fi

Lisätiedot tutkimuksesta:
• Yrittäjyysprofessori Ulla Hytti, 040-540 9112, ulla.hytti(at)utu.fi