Puoltava rahoituslausunto TEUVO-hankkeelle

Puoltava rahoituslausunto TEUVO-hankkeelleMYR:n 19.11.2014 kokouksen tiedote Syyskuussa päättynyt ensimmäinen EU:n rakennerahasto-ohjelman hakukierros tuotti yhteensä 53 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin 19,5 miljoonan euron edestä. Euroopan...

Puoltava rahoituslausunto TEUVO-hankkeelle

MYR:n 19.11.2014 kokouksen tiedote

Syyskuussa päättynyt ensimmäinen EU:n rakennerahasto-ohjelman hakukierros tuotti yhteensä 53 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin 19,5 miljoonan euron edestä. Euroopan sosiaalirahaston hankkeita oli kaikkiaan 23 ja aluekehitysrahaston hankkeita 30 kappaletta. Sosiaalirahaston hankkeita valmistellaan päätöksentekoon ELY-keskuksen ja aluekehitysrahaston hankkeita Satakuntaliiton toimesta.

19.11.2014 pidetyssä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin ensimmäiset isot hankkeet, jotka valmistellaan yhteistyöryhmän lausunnon jälkeen päätöksentekoon. Satakuntaliiton käsiteltäväksi tulevien hankkeiden haettu kokonaistuki kohosi yli 9,5 miljoonan euron ja ELY-keskuksen käsittelyyn tulevien hankkeiden kokonaistuki oli n. 9,9 miljoonaa euroa. Satakuntaliiton vuotuinen myöntövaltuus on 2,2-2,5 miljoonaa ja ELY-keskuksen 2,7-3 miljoonaa euroa. Nyt haettu tuki ulottuu kolmen vuoden ajalle, mutta karsintaa on kuitenkin tehtävä ja kaikki hankkeet eivät tule saamaan rahoitusta.

Satakuntaliiton käsittelyssä oleva Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky (TEUVO) -hanke sai puoltavan lausunnon. Hankkeen tuloksena mm. syntyy malli, jossa aluekehittämistä ja alue-ennakointia palvelevaa tiedon tuottamista pystytään laaja-alaisesti hyödyntämään. Rahoitus myönnetään Turun yliopistolle, joka on hankkeessa päätoteuttaja. Osatoteuttajana on TTY-säätiö.


Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

Lisätietoja antavat
yhteistyöryhmän puheenjohtaja Satu Pietilä 0400 608 289
aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma 044 711 4330 (Satakuntaliitto)
EU-koordinaattori Jyrki Tomberg 050 5696 818 (Satakuntaliitto)
Professori Timo Hyvönen 050 520 0782 (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori)