SAMOK ja SYL: Työurien pidentäminen kasataan vain nuorten harteille - oikeudenmukaisuus lentää romukoppaan?

SAMOK ja SYL: Työurien pidentäminen kasataan vain nuorten harteille - oikeudenmukaisuus lentää romukoppaan?Kommentti 14.2.2013 Vapaa julkaistavaksi Helsingin Sanomien (14.2.) mukaan työurien pidentämiseen tähtäävä opintotukiuudistus hiertää...

SAMOK ja SYL: Työurien pidentäminen kasataan vain nuorten harteille - oikeudenmukaisuus lentää romukoppaan?

Kommentti 14.2.2013
Vapaa julkaistavaksi


Helsingin Sanomien (14.2.) mukaan työurien pidentämiseen tähtäävä
opintotukiuudistus hiertää hallituspuolueiden välejä. Kiistan ytimenä on
se, minkälaisin keinoin opiskelijoita tulisi kannustaa valmistumaan
nopeammin. Huolestuttavan keskeisenä välineenä esiintyy opintorahan ja
opintolainan suhteiden muuttaminen niin, että opintojen kestäessä
opintolainan suhteellinen määrä kasvaisi.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen
ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton - SAMOKin puheenjohtajat
korostavat, että opintotuen lainapainotteisuus ei lyhennä opintoaikoja,
vaan päinvastoin pitkittää valmistumista entisestään. Työssäkäynti koetaan
opiskelijoiden keskuudessa lainaan verrattuna turvallisemmaksi ja
merkittävästi houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin velkaantuminen. Uhka
kasvavasta lainataakasta laskisi todennäköisesti opintuen käyttöastetta
entisestään ja lisäisi opiskeluaikaista työssäkäyntiä opintojen
kustannuksella.

Halutaanko koko opintotukijärjestelmä ajaa alas? ihmettelevät
puheenjohtajat Mikko Valtonen (SAMOK) ja Marina Lampinen (SYL).

Valtiontaloudellisesta näkökulmasta korkeakoulututkintojen suuri määrä
korreloi bruttokansantuotteen kasvun kanssa. Vahvasti
lainapainotteisuuteen perustuva opintotuki eriyttäisi toisen ja
korkea-asteen tuet toisistaan. Mikäli korkeakouluopiskelijoiden opintotuki
muutetaan lainapainotteiseksi, on todellinen uhka se, että nuorten
mahdollisuudet hakeutua korkeakouluhin heikkenevät. Lisäksi toisen ja
korkea-asteen tukijärjestelmien eriytyminen heikentää osaltaan saumatonta
siirtymistä koulutusasteelta toiselle. Suomalaiset opiskelijat aloittavat
tälläkin hetkellä korkea-asteen opinnot verrattain myöhään. Rakentamalla
uusia esteitä korkeakoulutukseen hakeutumiseen, eivät työurat ainakaan
pitene.

On myös täysin vastuutonta, etteivät työmarkkinajärjestöt kyenneet
tuomaan ratkaisuja työurapakettiin. Ratkaisujen puute työurien keski- ja
loppupään toimenpiteistä kohdistaa kaiken paineen työurien alkupäähän.
Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tämä on täysin
kestämätöntä. Työmarkkinajärjestöt tuntuvat täysin unohtaneen nuoret,
tulevaisuuden työntekijät, joiden harteille taakka tästäkin lankeaa,
SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen summaa viime viikkojen
työurakeskusteluja.

Näyttää siltä, että opintotuen kiristyksiä pidetään poliittisesti
helppona keinona työurien pidentämiseen. Kiristysten vaikutus
opintoaikojen lyhenemiseen on kuitenkin varsin rajallinen. Valmistumista
voidaan nopeuttaa tehokkaimmin tarjoamalla mahdollisuudet sujuvaan ja
tuettuun opiskeluun, näin ei nyt kaikkialla ole, SAMOKin puheenjohtaja
Mikko Valtonen sanoo.


Lisätietoja:
SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen, mikko.valtonen(at)samok.fi, 050 389
1000

SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen, marina.lampinen(at)syl.fi, 044 906 5007

SAMOKin asiantuntija (opintososiaaliset etuudet) Antti Hallia,
antti.hallia(at)samok.fi, 050 389 1011

SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva(at)syl.fi,
041 515 2233

www.syl.fi
www.samok.fi