Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin. Apurahat jaettiin...

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Apurahat jaettiin maanantaina 22.5.2017 Porin yliopistokeskuksessa.

Yksi apurahan saajista oli Laura Seesmeri. Hänen maisemantutkimuksen alaan kuuluva väitöstutkimuksensa ”Sauno itsellesi menneisyys” tarkastelee saunaa paikkana, jonka kehollisen kulttuuriperinnön kokemukseen limittyy erilaisia aikatasoja. Seesmeri käyttää tutkimuksen aineistoina suomalaisten kertomuksia saunakokemuksistaan ja kiuasmainoksia, joissa mahdollisia kokemuksia kaupitellaan.

– Sauna esittäytyy näiden aineistojen valossa paikkana, jossa on erityisiä jännitteitä menneisyyden ja tulevaisuuden, sekä yksilön ja yhteisön välillä. Perinteeseen sidottuna paikkana saunan innovaatiotkin ovat ikään kuin velkaa menneelle ja kulttuuriperinnöllisen asemansa takia kokemus on aina sidottu myös yhteisiin mahdollisiin kokemuksiin. Näin poissaoleva tuodaan vahvasti läsnä olevaksi saunassa ja tutkimukseni fokusoituukin käsittelemään paikkaan sidotun tai paikan synnyttämän kokemuksen luonnetta ja siitä kertomista, sanoo Seesmeri.

Korkeakoulusäätiön puheenjohtaja Sampsa Kataja on tyytyväinen yliopistokeskuksen tutkimustyöhön ja tutkimusten näkökulmiin.

– Kaikkien tutkijoiden tavoite on tuottaa lisäarvoa ihmisen jokapäiväisen elinympäristön ja käyttäytymisen ymmärtämiseen. Olen varma, että nämä väitöskirjat eivät jää hyllyihin pölyttymään, Kataja kiittelee.


Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2017 apurahoja yhteensä 16 000 euroa seuraavasti:

Holappa Anne, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Minä ja sinä. Kumppani - parisuhde - nettideittailu: kulttuuriset mallit suomalaisissa deittiprofiileissa. Apuraha 2000 euroa.

Lepistö Tanja, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Asiantuntijapalvelujen asiantuntijuuden kehittyminen yhteiskehittämisen verkostojen kautta - käytäntötutkimuksen näkökulma. Apuraha 3000 euroa.

Oraharju Jarkko, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Muistin kohdat ja muistamisen merkityksellisyys Raija Siekkisen lyhytproosatuotannossa. Apuraha 3000 euroa.

Seesmeri Laura, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta. Apuraha 2000 euroa.

Slutbäck Taru, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Miehenä olemisen ja miehisten elämäntapojen rakentuminen terveys- ja hyvinvointioppaissa sekä miesten keskusteluissa. Apuraha 3000 euroa.

Yrjönkoski Katariina, väitöskirjatyö / Tampereen teknillinen yliopisto, Pori: Uutta kilpailukykyä SME-ohjelmistoliiketoimintaan – yritysverkostojen liiketoimintamalleja ja johtamismenetelmiä. Apuraha 3000 euroa.

Lisätietoja:
Jari Multisilta
puh. 040 826 2910
jari.multisilta@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi
Satakunnan korkeakoulusäätiön apurahan saajat