Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin. Apurahat jaettiin...

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Apurahat jaettiin maanantaina 28.5.2018 klo 10:00 Porin yliopistokeskuksessa.

Tilaisuudessa kuultiin esitys apurahan saaneen Jenni Huhtasalon tutkimuksesta. Yhteiskuntatutkimuksen, sosiologian alaan kuuluva väitöstutkimus "Teknologia ja muuttuva asiantuntijuus" tarkastelee asiantuntijuutta sosiologian, kasvatustieteen sekä hoitotieteenkin näkökulmasta. Väitöskirjassa Huhtasalo tuo esille digitalisaation vaikutuksia asiantuntijuuteen ja asiantuntijatyöhön. Tutkimuksensa aineiston hän on kerännyt sairaanhoitajien ja yliopiston opettajien keskuudessa.

-    Digitalisaation vaikutukset asiatuntijatyöhön ja asiantuntijuuden kokemukseen ovat merkittäviä. Tällä tutkimuksella tehdään näitä vaikutuksia näkyviksi ja uskonkin, että tutkimuksellani on tärkeä tieteellinen sekä käytännöllinen merkitys asiantuntijuuden, digitalisaation ja oppimisenkin tutkimuksessa, sanoo Huhtasalo.

Korkeakoulusäätiön puheenjohtaja Sampsa Kataja on tyytyväinen yliopistokeskuksen tutkimustyöhön ja tutkimusten näkökulmiin. 

-    Väitöskirjatutkimukset ovat erinomainen osoitus Porin yliopistokeskuksen elinvoimasta ja olemassaolon oikeutuksesta, Kataja korostaa.

Kaikkien tutkijoiden tavoite on tuottaa lisäarvoa ihmisen jokapäiväisen elinympäristön ja käyttäytymisen ymmärtämiseen.

-    Olen varma, että nämä väitöskirjat eivät jää hyllyihin pölyttymään, Kataja kiittelee.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2018 apurahoja yhteensä 15 000 euroa seuraavasti:

Kumpulainen Miika, väitöskirjatyö / Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö: Yritysten väliset suhteet digitalisaation aikakautena / The interfirm relationships in the era of digitalization.
Apuraha 3 000 euroa.

Huhtasalo Jenni, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, Porin yksikkö: Teknologia ja asiantuntijuuden muutos / Technology and change of expertise.
Apuraha 3 000 euroa.

Kuokkanen Ronja, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, Porin yksikkö: Osallistuminen ja kestävä hyvinvointi syrjäisellä maaseudulla / Participation and sustainable wellbeing in remote rural communities.
Apuraha 3 000 euroa.
   
Aro Kaisa, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Paikkabrändirakkaus - Muodostuminen ja ilmeneminen ulkoilumatkailukohteen yhteydessä / Participation and sustainable wellbeing in remote rural communities.
Apuraha 3 000 euroa.

Syväri Mariia, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Verkottuneen ja kestävän liiketoimintamallin rooli ekoyrittäjyydessä / Networked and Sustainable Business Models in Ecopreneurship.
Apuraha 3 000 euroa.Lisätietoja:
Jari Multisilta
puh. 040 826 2910
jari.multisilta@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi

Sampsa Kataja
puh. 050 512 2571
sampsa.kataja@eversheds.fi