Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.  Satakunnan...

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.  Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2015 apurahoja yhteensä 14 000 euroa seuraavasti:

 

Borg Kristiina, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Fyysisen tilan rooli asiantuntijaorganisaation legitimoinnissa. Miten organisaation fyysisillä tiloilla luodaan mielikuva uskottavasta asiantuntijuudesta ja miten tilaa käytetään yhtenä legitimaation välineenä. Apuraha 3000 euroa

 

Lehtivuori Aki, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Tulosjohtamisen ja ulkoisten palkkioiden vaikutus sisäiseen motivaatioon: seuraukset yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnan työmotivaatioon ja tieteelliseen tutkimukseen. Organisatoristen kannustin- ja ohjaustekijöiden vaikutukset yksilön sisäiseen motivaatioon erityisesti akateemisen työn kontekstissa. Apuraha 3000 euroa
 
Lepistö Tanja, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Ymmärryksen rakentaminen arvon yhteiskehittämisessä vuorovaikutuksessa. Käytäntöteoreettinen tutkimus liiketoiminnan kehittämisestä organisaatioiden välisissä suhteissa. Arvon yhteiskehittäminen verkostoissa erityisesti asiantuntijapalveluiden näkökulmasta tavoitteena tunnistaa arvon luonnin käytäntöjä yhteiskehittämisen prosessissa. Apuraha 2000 euroa

 

Sihvonen Lilli, väitöskirja/Turun yliopisto kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Kulttuurituotteiden uusversiointi – esimerkkinä lautapeli Kimble. Kulttuurituotteiden toistuvaa uudelleenjulkaisu ja uudistuminen; tavoitteena on rakentaa työkalu, jonka avulla yritykset voivat tarkastella julkaisemattomia tuotteitaan ja arvioida niiden tulevaa uudelleenjulkaisupotentiaalia. Apuraha 3000 euroa

 

Volanen Anne, väitöskirja/Turun yliopisto kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Näköalojen muokkaaminen ja kansallinen maisema Suomessa. Kansallisen maiseman ja identiteetin tarkasteleminen paikallisesta näkökulmasta, matkailun ja maiseman muokkaaminen toimintana. Apuraha 3000 euroa

 

Apurahat jaetaan tiistaina 12.5.2015 klo 10 Porin yliopistokeskuksessa, sali 103 (1. kerros). 
 

Lisätietoja:
Asiamies Satu Järvenpää, puh. 044 550 4200