Satakunnan korkeakoulusäätiö käynnistää keräyksen varhaiskasvatuksen lahjoitusprofessuuriin Raumalle

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle suunnitellaan perustettavaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuria. Professuurin perustaminen liittyy Turun yliopiston päätökseen lisätä lastentarhanopettajan koulutuksen...

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle suunnitellaan perustettavaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuria. Professuurin perustaminen liittyy Turun yliopiston päätökseen lisätä lastentarhanopettajan koulutuksen paikkamäärää sekä vahvistaa varhaiskasvatukseen kohdistuvaa tutkimusta. Satakunnan korkeakoulusäätiö on päättänyt tukea professuurin perustamista käynnistämällä keräyksen varojen keräämiseksi lahjoitusprofessuuriin.

Perustettavan professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen.
‒ Uuden professuurin perustaminen varhaiskasvatukseen perustuu Turun yliopiston strategiseen päätökseen laajentaa varhaiskasvatuksen koulutusta ja keskittää koulutuksen lisäys ja tutkimuksen vahvistaminen Rauman kampukselle, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Satakunnan korkeakoulusäätiö käynnistää keräyksen lahjoituksista professuuriin. Tavoitteena on kerätä 200 000 euroa professuurin vaatimaan 500 000 euron alkupanostukseen. Loppurahoituksesta voitaneen hyödyntää jo aiemmin alueelta saatuja lahjoituksia.
‒ On hienoa, että Turun yliopistolla on valmiutta lisätä vaikuttavuutta Satakunnassa. Nyt odotamme myös alueen elinkeinoelämän näyttävän halunsa yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen. Elinkeinoelämän vahvalla tuella olemme saaneet perustettua aivan viime vuosina uudet professuurit yrittäjyyteen ja pelillistämiseen. Eteläisestäkin Satakunnasta uskoisin löytyvän vähintään yhtä suurta intoa osallistua Rauman kampuksen kehittämiseen, uskoo Satakunnan korkeakoulusäätiön puheenjohtaja Sampsa Kataja.

Varhaiskasvatuksen professuuri on tarkoitus perustaa jo ensi vuoden alkupuoliskolla. 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus, p. 050 512 2571
varajohtaja Jaana Lepistö, Turun yliopiston opettajakoulutuslaitos, puh. 040 505 8252