Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoitti Turun yliopistolle 200 000 euroa

(Turun yliopiston tiedote) Satakunnan korkeakoulusäätiön lahjoitus on ensimmäinen suuri lahjoitus Turun yliopiston joulukuun 2014 alussa käynnistyneessä varainhankinnassa. Säätiö kohdentaa lahjoituksen kauppatieteelliselle koulutusalalle. Lahjoitus on...
(Turun yliopiston tiedote) Satakunnan korkeakoulusäätiön lahjoitus on ensimmäinen suuri lahjoitus Turun yliopiston joulukuun 2014 alussa käynnistyneessä varainhankinnassa. Säätiö kohdentaa lahjoituksen kauppatieteelliselle koulutusalalle. 

Lahjoitus on suuruudeltaan 200 000 euroa. Säätiö kohdentaa lahjoituksen kauppatieteelliselle koulutusalalle.

‒ Turun yliopiston kaupallinen koulutus on vakiintunut keskeiseksi osaksi Porin yliopistokeskuksen toimintaa. Haluamme omalta osaltamme tehdä voitavamme, jotta sitä voidaan edelleen kehittää palvelemaan satakuntalaista elinkeinoelämää sekä tiede- ja opiskelijayhteisöä. Kokemukset ovat osoittaneet, että Porin yliopistokeskuksesta valmistuneilla on erinomaiset valmiudet ja halu hyödyntää osaamistaan Satakunnassa, ja tästä me haluamme pitää kiinni. Uskomme, että Porin yliopistokeskuksen ja emoyliopistojen yhteistyö on jatkossakin avain kaikkia osapuolia hyödyttävään koulutukseen ja tutkimukseen, sanoo Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sampsa Kataja.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen pitää Satakunnan korkeakoulusäätiön lahjoitusta merkittävänä osoituksena siitä, että Turun yliopiston varainhankinta on koko lounaisen Suomen yhteinen asia.

‒ Turun yliopisto on alueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn keskeinen edistäjä. Valtion vastinrahaan oikeuttava varainhankintakausi on yliopistolle kehittämismahdollisuus, johon toivomme alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarttuvan.

Turun yliopisto suuntaa lahjoituksina kerätyt varat suoraan opetus- ja tutkimusedellytysten sekä tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Valtion vastinraha sijoitetaan Turun yliopiston pääomaan.

Lahjoitus edistää osaamisen soveltamista koko yhteiskunnan parhaaksi

 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlundin mukaan lahjoituksen avulla voidaan merkittävällä tavalla vahvistaa yrittäjyyden tutkimusta ja koulutusta Turun yliopistossa. Yrittäjyys on yksi Turun kauppakorkeakoulun painopistealoista.

‒ On kriittisen tärkeää ylläpitää laadukasta yrittäjyyden tutkimusta ja koulutusta. Elinkeinoelämän murros Suomessa lisää tarvetta kokonaisvaltaiselle yrittäjyyskasvatukselle, jonka kehittämisen Turun yliopistossa lahjoitus mahdollistaa. Koulutamme osaajia, jotka jakavat ja soveltavat osaamista ja uutta tietoa koko yhteiskunnan parhaaksi.

Satakunnan korkeakoulusäätiö on tukenut Turun yliopiston toimintaa aiemminkin rahoittamalla liiketaloustieteen alan liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professuuria.

Valtio on varautunut pääomittamaan suomalaisten yliopistojen 1.11.2014‒30.6.2017 keräämää pääomaa jopa kolminkertaisella summalla. Pääomittamiseen varattu summa on yhteensä 150 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan. Turun yliopiston varainhankinnassa kerätään lahjoituksia yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä.

 

Lisätietoa:

Sampsa Kataja, p. 050 512 2571
Kalervo Väänänen, p. 040 701 1303
Markus Granlund, p. 050 411 8588