Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin opettajankoulutuslaitokseen Raumalle

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa Turun yliopistolle 260 000 euroa varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin, joka sijoittuu Rauman opettajankoulutuslaitokseen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri on tarkoitus...

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa Turun yliopistolle 260 000 euroa varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin, joka sijoittuu Rauman opettajankoulutuslaitokseen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri on tarkoitus perustaa viideksi vuodeksi. Viisivuotisen professuurin kokonaisrahoitus on 500 000, josta 125 000 rahoitetaan Länsi-Suomen Osuuspankin aiemmin tekemästä lahjoituksesta ja 125 000 Turun yliopiston omalla rahoituksella.  Loput rahoituksesta lahjoittaa Satakunnan korkeakoulusäätiö perustuen nyt toteutettuun keräykseen. 

Säätiö on kerännyt varoja alueen yrityksiltä, yhteisöiltä ja kaupungeilta. Nyt tehtävän 260 000 euron lahjoituksen ovat mukaan tulollaan mahdollistaneet Vakka-Suomen nuorisosäätiö, LähiTapiola Lännen Rauma, Osuuskauppa Keula, Oras Oy, Sanomalehti Länsi-Suomi, Teollisuuden Voima Oyj, Rauman kaupunki, Eurajoen kunta ja Rauman seurakunta. 

Lahjoituksen tarkoitus on rahoittaa professuuria viideksi vuodeksi.  Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Professuuriin kuuluu myös Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja on erittäin tyytyväinen siihen, että Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri saatiin yhteistyössä Raumalle.

- Tämä säätiön ensimmäinen lahjoitusprofessuuri Raumalle osuu juuri oikeaan saumaan niin koulutus- kuin yhteiskuntapoliittisestikin. Rauman asema yliopistollisen koulutuksen tuottajana vahvistuu ja erityisen iloinen olen siitä, että myös raumalainen elinkeinoelämä on näyttänyt halunsa olla tässä kehityksessä mukana ja kasvattaa paitsi Rauman, myös koko Satakunnan vetovoimaa, Kataja hehkuttaa.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen korostaa Rauman yksikön kasvavaa roolia varhaiskasvatuksen kehitystyössä.

- Yksi Turun yliopiston keskeisistä tutkimuksen kohteista on suomalaisen koulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeita. Pedagogiikan kehittäminen tukemaan lapsen luontaista halua oppia erilaisia uusia asioita on erittäin tärkeää tulevaisuuden varhaiskasvatusta ja alakoulua suunniteltaessa. Uusi professuuri vahvistaa Rauman yksikkömme tavoitetta olla johtava varhaiskasvatuksen kehittäjä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, Väänänen toteaa.

Opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja Jaana Lepistö on erittäin tyytyväinen siitä, että lähialueen yritykset ja yhteistyökumppanit ovat ymmärtäneet raumalaisen opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen olevan tärkeä osa Rauman alueen kehittämistä ja sen tulevaisuuden toimintoja. Lahjoittaminen osoittaa, että yritykset ja yhteistyökumppanit osaavat katsoa tätäkin asiaa yhteiskuntavastuullisesti ja arvostavat yliopistollista koulutusta omalla vaikutusalueellaan. Yliopisto koulutuksen järjestäjänä haluaa tehdä entistä enemmän yhteistyötä yritysmaailman kanssa, ja tämä prosessi oli tuloksellisesti onnistunut yhteistyöprojekti.
Tehtävän valintaprosessi on käynnissä.

Lisätietoja:
Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos, varajohtaja Jaana Lepistö, p. 040 505 8252,
jatele@utu.fi

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, p. 050 512 2571, sampsa.kataja@eversheds.fi