Satakunnan korkeakoulut uudistavat yhteistyösopimuksensa

Porin yliopistokeskuksessa toimivat Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yksiköt sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos...

Porin yliopistokeskuksessa toimivat Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yksiköt sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos jatkavat Satakorkea-yhteistyön kehittämistä.

Alueellisen osaamiskeskittymän tavoitteena on muun muassa edistää maakunnan henkistä yhtenäisyyttä, nostaa väestön koulutustasoa ja työllisyysastetta, sekä tukea aluekehitystä. Yhteistyössä kiinnitetään erityistä huomiota korkeakoulujen vahvuusalojen sekä uusien nousevien alojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Satakorkea painottaa innovaatioiden monitieteistä ja monialaista edistämistä.

Satakorkea luo korkeakoulujen opiskelijoille aidon mahdollisuuden valita opintojaan eri opintoalojen ja koulutusalojen välillä. Satakorkean yhteistyö ulottuu niin ikään kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä opiskelija- ja henkilöstövaihtoon. Satakunnan alueen elinkeino- ja työelämän kanssa tehdään yhteistyötä sen kansainvälistymisen edistämisessä ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä.

Satakorkean toimintaa koordinoi vuonna 2016 Porin yliopistokeskus.

Lisätietoja:
Satakorkean johtoryhmän puheenjohtaja Jari Multisilta p. 040 826 2910 jari.multisilta@ucpori.fi

www.satakorkea.fi