Satakunnan teknologiateollisuus nousukiidossa – rakentaminen ja palvelut yhä hyvin vaisuja

Satakunnan talous näytti käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä–joulukuussa, sillä teknologiateollisuuden liikevaihto ja vienti kasvoivat kohisten. Vetureina toimivat metallien jalostus sekä koneiden ja laitteiden valmistus, mutta myös metalli-,...

Satakunnan talous näytti käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä–joulukuussa, sillä teknologiateollisuuden liikevaihto ja vienti kasvoivat kohisten. Vetureina toimivat metallien jalostus sekä koneiden ja laitteiden valmistus, mutta myös metalli-, elektroniikka- sekä sähkötuotteet kävivät kaupaksi. Toisaalta telakoiden tilanne muuttui entistä kehnommaksi, mutta meriteollisuus kasvoi silti yleisesti hyvinkin ripeästi. Elintarviketeollisuuden liikevaihto kohosi jälleen selvästi. Sen sijaan metsä- ja kemianteollisuuden liikevaihto supistui. Rakentaminen jäi selvästi pakkaselle. Palvelualojen loppuvuosi sujui vaisusti, sillä vain kaupan liikevaihto kasvoi. Yritysten maksama palkkasumma aleni loppuvuodesta, sillä työpaikkojen määrä väheni käänteen merkeistä huolimatta kaikilla päätoimialoilla, osin melko rajustikin. Jatkossa teollisuuden suunta parempaan saattaa näkyä työllisyyden elpymisenä. 
 
Satakunnan taloudessa alkoi näkyä käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä–joulukuussa. Teollisuuden kasvu käynnistyi teknologiateollisuuden johdolla, mutta rakentaminen ja palvelut pysyivät vielä yleisesti alavireisinä. Teknologiateollisuuden menestystarinoita olivat viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla metallien jalostus värimetallien hintojen nousun tukemana sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Myös metallituotteiden valmistus pysytteli tukevasti kasvu-uralla. Pitkästä aikaa myös elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kykeni kohottamaan liikevaihtoaan. Meriteollisuus menestyi sekin mainiosti huolimatta telakoiden toiminnan hiipumisesta. Metallialojen yhteenlasketun viennin arvo kohosi voimakkaasti. Elintarviketeollisuus pääsi pienen notkahduksen jälkeen uudelleen kasvuun kiinni. Sen sijaan metsä- ja kemianteollisuuden liikevaihto supistui, ja ainakin ensin mainitussa vientikin taittui laskuun. Siitä huolimatta teollisuuden yhteenlaskettu vienti kohosi voimakkaassa myötätuulessa metallialojen siivittämänä. Vaikka liikevaihto kasvoikin yleisesti, väheni teollisuuden henkilöstö edelleen monella haaralla. Erityisen synkkää kehitys oli telakoilla sekä metsäteollisuudessa. Jatkossa myös henkilöstömäärä saattaa alkaa sekin elpyä, mikäli nousu pysyy tukevalla pohjalla.

Rakentamisen loppuvuosi sujui murheellisissa merkeissä, sillä liikevaihto ja etenkin henkilöstön määrä putosivat roimasti. Negatiivista kierrettä on saattanut vahvistaa Olkiluodon työmaan valmistumisen lähestyminen, mikä on hiljentänyt osaltaan rakennustoimintaa. Kauppa kykeni maakunnassa luomaan pientä kasvua. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan loppuvuosi näytti harmaalta liikevaihdon laskun myötä. Erilaisista tuki- ja suunnittelualoista koostuva liike-elämän palvelut pysyi yhä tiukasti pudotuksessa, sillä teollisuuden ja rakentamisen vaikeuksien ohella myös vuokratyövoiman kysyntä on vähentynyt Olkiluodon työmaalla.

Tilastokeskuksen uusimpien suhdannetilastojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 0,9 % vuoden 2014 heinä–joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinä–syyskuussa liikevaihto pysyi vielä ennallaan, mutta loka–joulukuussa kasvua kertyi jo 1,7 % pääosin teknologiateollisuuden nousukiidon ansiosta. Kasvuun kyenneiden yritysten osuus kohosi suotuisamman suhdannekehityksen ansiosta selvästi aiempaa korkeammaksi. Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 48 % maakunnan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan ja 34 % kasvoi vähintään 15 %:n verran. Liikevaihdon nousu on peräisin yli 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä, sillä etenkin alle viiden henkilön yritysten liikevaihto supistui yhä aivan vuoden lopullakin. Siten yritysten menestyminen on vaihdellut suuresti.

Valtakunnallisesti talouden suuntaviivat osoittivat Satakunnasta selvästi poikkeavaan suuntaan. Teollisuuden liikevaihto aleni edelleen, joskin kehitys vaihteli selvästi aloittain. Elintarvike-, metsä- ja elektroniikkateollisuuden sekä metallituotteiden valmistuksen liikevaihto laski. Kemianteollisuuden liikevaihto kohosi kuitenkin yhä. Teknologiateollisuudessa kirjattiin kasvua Satakunnan tapaan metallien jalostuksessa sekä kone- ja laitevalmistuksessa, mikä riitti pysäyttämään metallialojen laskukierteen. Rakennusala kasvoi hieman pääosin korjausrakentamisen kannattelemana. Palvelualatkin pääsivät kasvuun kiinni kauppaa lukuun ottamatta. Kaikkien toimialojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden 2014 heinä–joulukuussa 0,3 % korkeammaksi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.

Yritysten maksaman palkkasumman lasku jatkui Satakunnassa vuoden 2014 heinä–joulukuussa, jolloin se aleni 1,1 % vuotta aiemmasta. Tämä on seurausta päätoimialojen heikentyneestä työllisyydestä, vaikka liikevaihto osoittikin teollisuudessa enteitä taitekohdasta. Palkkasumma aleni monilla teollisuuden aloilla ja etenkin telakoilla, rakentamisessa sekä lievänä palveluissa. Selvää kasvua kertyi kemianteollisuudessa ja metallituotteiden valmistuksessa. Maassa keskimäärin palkkasumma kohosi viimeisellä vuosipuoliskolla 0,7 %.

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2014 (vertailu vuoden 2013 vastaava aika):

Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi 2,5 %:n nousuun. Viennin arvokin kasvoi selvästi (7,7 %). Palkkasumma laski silti hieman (-1,4 %) henkilöstömäärän romahdettua (-4,5 %).Teknologiateollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi rivakasti (10 %). Viennin arvo kohosi hyvin voimakkaasti (20,1 %). Palkkasumma supistui silti selvästi lähinnä telakoiden vaikeuksien vuoksi (-3,4 %). Liikevaihto kasvoi selvästi koneiden ja laitteiden valmistuksessa (10,8 %). Alan palkkasumma laski siitä huolimatta hieman (-1,3 %). Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon kasvu jatkui (4,4 %). Palkkasummakin kasvoi nopeasti (4,2 %). Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon kasvu alkoi (5,1 %). Palkkasumma supistui silti selvästi (-2,7 %). Metallien jalostuksen liikevaihto nousi ripeästi (13,5 %). Palkkasummakin alkoi kohota (0,9 %). Maakunnan meriteollisuus menestyi erinomaisesti 10,6 %:n liikevaihdon nousun myötä. Palkkasumma supistui kuitenkin (-5,1 %) suurelta osin telakoiden hyvinkin rajun pudotuksen vuoksi (-25,2 %).Metsäteollisuuden liikevaihto taittui laskuun (-2,8 %), kuten palkkasumma (-4,5 %) ja vienti (-2,9 %).Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto laski (-3,6 %). Palkat kohosivat kuitenkin jo hyvin selvästi (10,1 %).Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi selvästi (5,3 %). Palkkasummakin kohosi vähän (1,9 %).Rakentamisen liikevaihto laski (-5,8 %). Palkkasumma romahti (-7,7 %), kuten henkilöstö (-8,3 %).Kaupan liikevaihto kasvoi vähän (1,2 %). Palkkasumma sen sijaan aleni (-0,6 %)Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto laski hieman (-1 %), kuten palkkasumma (-1,1 %).Liike-elämän palvelujen liikevaihto jatkoi laskuaan (-1,1 %). Palkkasummakin supistui (-1,7 %).Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palkkasumma kohosi 1,9 %.Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui yhä (-1,5 %).Luovien alojen liikevaihdon alamäki jyrkkeni (-4,3 %). Palkkasumma sen sijaan kasvoi vähän (1,2 %).

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön uusimmasta Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon.

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu: http://www.satamittari.fi/Satakunnan_talous_-katsaus

Lisätietoja:
projektitutkija Saku Vähäsantanen, p. 050 520 0780, saku.vahasantanen(at)utu.fi                   

Turun yliopiston tiedote